BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 02 29 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 119

 Psalmynas
  
Ps 119

1א Laimingi, kurių kelias be priekaišto,

kurie gyvena pagal VIEŠPATIES Įstatymą.

2 Laimingi, kas laikosi jo įsakų

ir ieško jo visa širdimi,

3 nedaro nieko pikta,

bet eina jo keliais.

4 VIEŠPATIE, tu davei savo įsakymus,

kad jie būtų uoliai vykdomi.

5 O, kad būčiau tvirtas,

laikydamasis tavo įstatų kelių!

6 Niekuomet nebūsiu sugėdintas,

jei įsižiūrėsiu į visus tavo įsakymus.

7 Dora širdimi tave šlovinsiu,

kai išmoksiu teisius tavo įsakus.

8 Laikysiuosi tavo įstatų,

o tu niekada nepalik manęs!

9ב Kaip gali jauni žmonės nepalūžti savo kelyje? ­

Laikydamiesi tavo žodžių.

10 Visa širdimi tavęs ieškau,

neleisk man nuklysti nuo tavo įsakymų.

11 Branginu širdyje tavo žodį,

kad tau nenusidėčiau.

12 Būk pašlovintas, VIEŠPATIE!

Išmokyk mane savo įstatų.

13 Kartoju lūpomis

visus tavo burnos sprendimus.

14 Džiaugiuosi tavo kelio įsakais

kaip visais turtais.

15 Gilinuosi į tavo įsakymus

ir įsižiūriu į tavo kelius.

16 Mėgaujuosi tavo įstatais,

paisysiu tavo žodžio.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 119