BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2021 10 22 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Patarlių knygaSkyrius: 14

 Patarlių knyga
  
Pat 14

21 Kas niekina savo artimą, tas nusideda,

o gera darantis vargšui būna laiminamas.

22 Argi neklysta darantys pikta?

Gerumo ir ištikimybės įgyja darantys gera.

23 Kiekvienas triūsas duoda naudos,

vien plepėjimas veda į skurdą.

24 Išmintingųjų vainikas ­ jų sumanumas,

o kvailųjų­ kvailumas.

25 Teisingas liudytojas išgelbsti gyvastį,

o kas liudija melus, tas skleidžia apgaulę.

26 Pagarbi VIEŠPATIES baimė yra tvirtovė,

jo vaikų prieglauda.

27 Pagarbi VIEŠPATIES baimė ­ gyvenimo šaltinis,

kad žmogus galėtų išvengti mirtinų pinklių.

28 Karaliaus didybė ­ gausi tauta,

o valdovas be tautos ­ niekas.

29 Kas negreit supyksta, tas turi daug supratimo,

o kas ūmaus būdo, tas aukština kvailumą.

30 Ramus protas teikia kūnui gyvastį,

o pavydas pūdo kaulus.

31 Kas skriaudžia vargšą, tas įžeidžia jo Kūrėją,

o kas pasigaili beturčio, tas teikia jam garbę.

32 Nedoras žmogus pražūva per savo nedorumą,

o teisusis saugus dėl savo dorumo.

33 Išmintis ilsisi protingo žmogaus širdyje,

bet kvailiesiems ji nepažįstama.

34 Teisumas išaukština tautą,

o nuodėmė pažemina.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 14