BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Patarlių knygaSkyrius: 13

 Patarlių knyga
  
Pat 13

1 Išmintingas vaikas brangina tėvo pamokymą,

o pašaipūnas nesiklauso, kai būna baramas.

2 Iš savo žodžių vaisių žmogus valgo gerą valgį,

o apgaulingas žmogus alksta darydamas niekšybes.

3 Kas saugo savo liežuvį, tas apsaugo savo gyvastį,

o plepus žmogus prieina liepto galą.

4 Dykaduonis alksta ir nieko neturi,

o darbštus žmogus vaišinsis prie turtingo stalo.

5 Teisus žmogus nekenčia melo,

o nedoras melu ir gyvena.

6 Teisumas saugo žmogų, kuris eina doru keliu,

o nuodėmė pražudo nedorėlį.

7 Vieni dedasi turtingais, bet nieko neturi,

kiti dedasi vargšais, bet turi didelius turtus.

8 Turtingas žmogus turi turtų savo gyvasčiai išpirkti,

o vargšas niekada negirdi grasinimo.

9 Teisiųjų šviesa džiūgauja,

o nedorėlių žibintas gęsta.

10 Kvailas žmogus įžūlumu sėja vaidus,

o išmintis atitenka priimantiems patarimą.

11 Iš karto įgyti turtai sunyks,

o kas po truputį kaupia, tas juos didina.

12 Atidėta viltis susargdina širdį,

o įgyvendintas troškimas yra gyvybės medis.

13 Kas paniekina žodį, tas užsitraukia pražūtį,

o kas gerbia įsakymą, tam bus atlyginta.

14 Išminčiaus mokymas ­ gyvenimo šaltinis,

įgalinantis išvengti mirtinų pinklių.

15 Sveika nuovoka laimi palankumą,

o sukčių kelias veda į pražūtį.

16 Gudrus žmogus visur elgiasi protingai,

o kvailas parodo savo kvailumą.

17 Nedoras pasiuntinys pridaro vargo,

o patikimas atstovas atneša ramybę.

18 Neturtas ir gėda tam, kuris nepaiso pamokymo,

o kas klauso įspėjimo, tas gerbiamas.

19 Įgyvendintas troškimas malonus širdžiai;

kvailieji bjaurisi nusigręžimu nuo pikta.

20 Bendrauk su išmintingu ir tapsi išmintingas,

o kvailųjų bičiulis pateks į bėdą.

21 Nusidėjėliams iš paskos seka nelaimė,

o teisiuosius pasiveja gerovė.

22 Geras žmogus palieka paveldą savo vaikaičiams,

o nusidėjėlio turtas skiriamas teisiajam.

23 Bylinėjimasis suryja įdirbtą vargšo lauką,

ir neteisybė nušluoja jo buveinę.

24 Kas gailisi rykštės, tas nekenčia savo vaiko,

o kas jį myli, tas pataiso rykšte.

25 Teisusis valgo sočiai iki valios,

o nedorėlių pilvas tuščias.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 13