BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

PAGALBA BIBLIJA.LT NARŠYTOJAMS

Kaip skaityti? | Kaip spausdinti? | Dienos liturginiai Šventojo Rašto skaitiniai | Kaip cituoti medžiagą iš biblija.lt? | Kaip ieškoti? | Kaip daryti nuorodas į biblija.lt? | Ypatingų skyrių ir eilučių numeracija

Ypatingų knygų skyrių ir eilučių numeracija biblija.lt svetainėje

Knygų, turinčių tik vieną skyrių, eilučių numeracija
Biblijos RK_K1998 ir Biblijos RK_E1999 leidiniuose praleidžiamas skyriaus numeris ir iš karto rašomos eilutės.
Biblija.lt DB šios eilutės priskiriamos 1 skyriui (eil. numerių pakėlimas į laipsnį svarbus!)
Biblija RK_K1998 Biblija RK_E1999
Leidinyje biblija.lt tekste Paieška Leidinyje biblija.lt tekste Paieška
           
Abd 1-21 Abd 1 1-21 Abd 1,1-21 Abd 1-21 Abd 1 1-21 Abd 1,1-21
Fm 1-25 Fm 1 1-25 Fm 1,1-25 Fm 1-25 Fm 1 1-25 Fm 1,1-25
2 Jn 1-13 2 Jn 1 1-13 2 Jn 1,1-13 2 Jn 1-13 2 Jn 1 1-13 2 Jn 1,1-13
3 Jn 1-15 3 Jn 1 1-15 3 Jn 1,1-15 3 Jn 1-15 3 Jn 1 1-15 3 Jn 1,1-15
Jud 1-25 Jud 1 1-25 Jud 1,1-25 Jud 1-25 Jud 1 1-25 Jud 1,1-25

Biblijos RK_K1998 Esteros knygos (Est) sugretinimas su Biblijos RK_E1999 Esteros knyga (Est) ir Esteros (graikiškąja) knyga (Est (g))
Biblija RK_K1998 Biblija RK_E1999
Leidinyje biblija.lt tekste Paieška Leidinyje biblija.lt tekste Paieška
           
Est A Est 0(A) Est 0 Est (g) A Est(g) 0 Est(g) 0
Est 1-2 Est 1-2 Est 1-2 Est 1-2 arba
Est (g) 1-2
Est 1-2 arba
Est(g) 1-2
Est 1-2 arba
Est(g) 1-2
Est 3,1-13 Est 3,1-13 Est 3,1-13 Est 3, 1-13 arba
Est (g) 3,1-13
Est 3,1-13 arba
Est(g) 3,1-13
Est 3,1-13 arba
Est(g) 3,1-13
Est B
(intarpas 3-iame sk.)
Est 11(B) Est 11 Est (g) B Est(g) 11(B) Est(g) 11
Est 3,4-15 Est 3,14-15 Est 3,14-15 Est 3,14-15 arba
Est (g) 3,14-15
Est 3,14-15 arba
Est(g) 3,14-15
Est 3,14-15 arba
Est(g) 3,14-15
Est 4 Est 4 Est 4 Est 4 arba
Est (g) 4
Est 4 arba
Est(g) 4
Est 4 arba
Est(g) 4
Est C
(intarpas po 4 sk.)
Est 12(C) Est 12 Est (g) C Est(g) 12(C) Est(g) 12
Est D
(intarpas prieš 5 sk.)
Est 13(D) Est 13 Est (g) D Est(g) 13(D) Est(g) 13
Est 5,1-2 Est 5,1-2 Est 5,1-2 Est 5, 1-2 Est 5,1-2 Est 5,1-2
Est 5,3-14 Est 5,3-14 Est 5,3-14 Est 5,3-14 arba
Est (g) 5,3-14
Est 5,3-14 arba
Est(g) 5,3-14
Est 5,3-14 arba
Est(g) 5,3-14
Est 6-7 Est 6-7 Est 6-7 Est 6-7 arba
Est (g) 6-7
Est 6-7 arba
Est (g) 6-7
Est 6-7 arba
Est(g) 6-7
Est 8,1-12 Est 8,1-12 Est 8,1-12 Est 8,1-12 arba
Est (g) 8,1-12
Est 8,1-12 arba
Est(g) 8,1-12
Est 8,1-12 arba
Est(g) 8,1-12
Est E
(intarpas 8-ame sk.)
Est 14(E) Est 14 Est (g) E Est(g) 14(E) Est(g) 14
Est 8,13-17 Est 8,13-17 Est 8,13-17 Est 8,13-17 arba
Est (g) 8,13-17
Est 8,13-17 arba
Est(g) 8,13-17
Est 8,13-17 arba
Est(g) 8,13-17
Est 9-10 Est 9-10 Est 9-10 Est 9-10 arba
Est (g) 9-10
Est 9-10 arba
Est(g) 9-10
Est 9-10 arba
Est(g) 9-10
Est F,1-10
(papildymas po 10 sk.)
Est 15(F) Est 15 Est (g) F,1-10 Est(g) 15(F),1-10 Est(g) 15,1-10
Išnaša prie Est F,10 Išnaša prie Est 15,10   Est (g) F,11 Est(g) 15,11 Est(g) 15,11

Biblijos RK_K1998 Siracido knygos (Sir) ypatingų skyrių ir eilučių sugretinimas su Biblijos RK_E1999 Siracido knyga
(kur svarbu, pažymėtas eil. numerių pakėlimas į laipsnį)
Biblija RK_K1998 Biblija RK_E1999
Leidinyje biblija.lt tekste Paieška Leidinyje biblija.lt tekste Paieška
           
Sir prakalba, be skyriaus, 1-9 eil. Sir 0 1-9 Sir 0,1-9 Sir pratarmė, be skyriaus, (1)-(9) eil. Sir 0 1-9 Sir 0,1-9
Sir 28
24a.25b.24b.25a
Sir 28
24
a 25b 24b 25a
Sir 28,24-25 Sir 28
24A.25B.24B.25A
Sir 28
24
A 25B 24B 25A
Sir 28,24-25
Sir 51,12 priedas hebr. tekste Sir 51,12 eil. dalis Sir 51,12 Sir 51 12A-12O Sir 51,12 priedas su A-O eilučių pradžioje Sir 51,12

Biblijos RK_K1998 Danielio knygos (Dan) sugretinimas su Biblijos RK_E1999 Danieliaus knyga (Dan) ir Danieliaus knygos graikiškaisiais skyriais (Dan (g))
(kur svarbu, pažymėtas eil. numerių pakėlimas į laipsnį)

Biblija RK_K1998 Biblija RK_E1999
Leidinyje biblija.lt tekste Paieška Leidinyje biblija.lt tekste Paieška
Dan 1-2 Dan 1-2 Dan 1-2 Dan 1-2 Dan 1-2 Dan 1-2
Dan 3,1-23 Dan 3,1-23 Dan 3,1-23 Dan 3,1-23 Dan 3,1-23 Dan 3,1-23
Dan 3 1{24}–
68{90}
Dan 3 {1}24-
{68}90
Dan 3,24-90 Dan (g) 3{24}-{90} Dan(g) 324-90 Dan(g) 3,24-90
Dan 3 24{91}–
33{100}
Dan 3 {24}91-
{33}100
Dan 3,91-100 Dan 3 24-33 Dan 3 24-33 Dan 3,24-33
Dan 4-12 Dan 4-12 Dan 4-12 Dan 4-12 Dan 4-12 Dan 4-12
Dan 13-14 Dan 13-14 Dan 13-14 Dan (g) 13-14 Dan(g) 13-14 Dan(g) 13-14