BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas tesalonikiečiamsSkyrius: 1

 Antrasis laiškas tesalonikiečiams
  
 Įžanga. Padėka ir padrąsinimas
  
2 Tes 1

1 [i1]Paulius, Silvanas ir Timotiejus tesalonikiečių bendrijai Dieve, mūsų Tėve, ir Viešpatyje Jėzuje Kristuje. 2 Malonė jums ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!

3 Mes jaučiame pareigą visuomet dėkoti, broliai, už jus Dievui, ir tai teisinga, nes jūsų tikėjimas klestėte klesti ir jūsų meilė vienas kitam kiekvieno širdyje vis didėja. 4 Todėl mes ir giriamės jumis Dievo bendrijose – jūsų kantrybe bei tikėjimu visuose persekiojimuose ir varguose, kuriuos jums tenka pakelti. 5 O tai ir yra teisingo Dievo teismo požymis: jūs turite tapti verti Dievo karalystės, dėl kurios kenčiate.

6 Teisinga, kad Dievas atmokės jūsų prispaudėjams priespauda, 7 o jums, engiamiesiems, – atilsiu drauge su mumis, kai iš dangaus liepsnojančioje ugnyje[i2] apsireikš Viešpats Jėzus su savo galybės angelais. 8 Jis atmonys tiems, kurie nepripažįsta[i3] Dievo ir nepaklūsta mūsų Viešpaties Jėzaus Evangelijai. 9 Jiems teks kentėti amžiną pragaištį, atstumtiems nuo Viešpaties veido ir nuo jo šlovingos galybės 10 tą dieną, kada jis ateis, kad pasirodytų garbingas savo šventuosiuose ir nuostabus visuose, kurie įtikėjo. Jūs irgi patikėjote mūsų liudijimu.[i4] 11 Todėl mes nuolat meldžiamės už jus, kad mūsų Dievas padarytų jus vertus savo pašaukimo ir savo galybe tobulintų gerus jūsų užmojus bei veiklų tikėjimą. 12 Tada mūsų Viešpaties Jėzaus vardui bus garbė jumyse, o jums jame, iš mūsų Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus malonės.

  
Išnašos:
12 Tes 1,1: Plg.1 Tes 1,1.
22 Tes 1,7: Ugnis – ST teofanijų (Dievo apsireiškimų) ypatybė (žr. Iš 3,2).
32 Tes 1,8: Kurie nepripažįsta – pažodžiui nepažįsta; tai semitizmas, kur pažinti reiškia pripažinimą arba išpažinimą. – Atmonys – senųjų lietuviškų bažnytinių raštų žodis, reiškiantis atkeršys, atmokės.
42 Tes 1,10: Žr. Ps 88 (89), 8; Iz 49,3. Atrodo, Paulius šventaisiais čia vadina angelus.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas tesalonikiečiamsSkyrius: 1