BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 12 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

LIETUVIŠKI ŠVENTOJO RAŠTO VERTIMAI

Vertėjai | Leidimai

Išsamiai aprašyti leidimai

Biblija RK_K1998 || Biblija RK_E1999

Rubšio ir Kavaliausko BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m.

SUTRUMPINIMAI

Skaitmenimis po santrumpų žymimi skyriai ir eilutės. Pvz.: Pr 6 – Pradžios knygos sk. 6; 1 Sam 23,14 – Samuelio pirmos knygos sk. 23 eil. 14; Ps 69,6-13 – Psalmyno sk. 69 nuo eil. 6 iki 13; Iz 48,14.20 – Izaijo knygos sk. 48 eil. 14 ir eil. 20; Dan 8,17; 10,8 – Danieliaus knygos sk. 8 eil. 17 ir sk. 10 eil. 8; Jn 14-15 – Evangelija pagal Joną nuo sk. 14 pradžios iki sk. 15 pabaigos; Apd 15,36-19,20 – Apaštalų darbai nuo sk. 15 eil. 36 iki sk. 19 eil. 20.

Abdijo knyga (Apd), Laiškas Filemonui (Fm), Jono antras laiškas (2 Jn), Jono trečias laiškas (3 Jn) ir Judo laiškas (Jud) suskirstyti tik į eilutes, be skyrių.

Raidėmis A, B, C, D, E, F žymimi graikiškomis Esteros knygos (Est (g)) intarpų skyriai, o skaitmenimis 3,(24)-(90) bei 13,1-14,42 – Danieliaus knygos graikiškieji skyriai (Dan (g)) ir 0,1-9 bei 51,12A-12O – Siracido knygos (Sir) nenumeruotas skyrius (pratarmė) bei hebrajiškasis intarpas.

Sutrumpinimai
         
aram. aramėjų (kalba), -iškai   plg. palyginti
eil. eilutė   rankr. rankraštis
gr. graikų (kalba), -iškai   sk. skyrius
hebr. hebrajų (kalba), -iškai   t. y. tai yra
kt. kitas, -a, -ur   vad. vadinamasis, -oji
lot. lotynų (kalba), -iškai   val. valanda
pažod. pažodžiui   žr. žiūrėk

Bibliografiniai duomenys (Biblija RK_E1999):
  BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.
© Lietuvos Biblijos draugija, 1999.
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>