BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2021 05 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 51

 Siracido knyga
  
Sir 51

Siracho malda

1 [i1]Dėkoju tau, VIEŠPATIE ir Karaliau,

ir šlovinu tave, Dieve, mano Gelbėtojau.

Šlovinu tavo vardą,

2 nes buvai man apsauga ir parama,

išgelbėjai mane nuo žūties,

nuo piktų liežuvių rykštės

ir neištikimų melagio lūpų.

Man susidūrus su priešais, tu atėjai man padėti

3 ir savo gailestingumo ir vardo pilnatve

išgelbėjai mane

iš nasrų, norėjusių mane praryti,

iš mano gyvasties tykojusiųjų letenos,

iš mane apgulusiųjų išbandymų,

4 nuo dusinančios kaitros, kuri mane supo,

nuo liepsnojančios ugnies, kurios nebuvau užkūręs,

5 nuo gelmių Hado pilve,

nuo nepadoraus liežuvio ir melo žodžių –

6 nuo klastingo liežuvio šmeižto karaliui.

Aš buvau arti mirties

ir mano gyvastis stovėjo ant Hado slenksčio.

7 Buvau apsuptas iš visų pusių,

ir nebuvo, kas man padėtų.

Nors ieškojau žmonių pagalbos, bet jos neradau.

8 Tada aš atsiminiau tavo gailestingumą, VIEŠPATIE,

ir tavo gerumą praeities amžiais,

nes tu gelbsti tuos, kurie tavimi pasitiki,

ir išvaduoji juos iš priešų rankos.

  
Išnašos:
1Sir 51,1-51,12: Siracido šlovės ir padėkos malda už apsaugojimą nuo šmeižto, pavojų, žūties, mirties ir Hado – mirusiųjų karalystės.
2Sir 51,12: Hebrajiškajame tekste po šios eilutės eina šlovės litanija, kuri yra cituojama žemiau. Ji panaši į Ps 136. Nors jos nėra jokiame Siracido knygos vertime, bet, sprendžiant iš jos turinio, litanija sietina su Siracido laikotarpiu.
3Sir 51,13: Alfabetinė giesmė apie išmintį ir jos įsigijimą. Žr. Mt 11,28; Koh 12,14.
4Sir 51,30: Šių eilučių nėra graikiškajame tekste; jos yra vėlesnis priedas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 51