BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2021 05 10 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išminties knygaSkyrius: 7

 Išminties knyga
  
Išm 7

22 [i4]nes mane mokė išmintis, visų dalykų išradėja.

23 nenugalimą, geranorišką, labdaringą,

ištikimą, saugią, ramią,

visagalę, visa prižiūrinčią

ir pripildančią visas dvasias,

protingas, tyras ir jautriausias.

Išminties prigimtis ir savybės

Juk ji turi dvasią –

protingą, šventą, vienatinę,

visokeriopą, jaudrią, judrią,

skaidrią, tyrą, aiškią,

nepažeidžiamą, mylinčią gerumą, įžvalgią,24 Juk išmintis judresnė už visa, kas juda, –

ji apgaubia visus daiktus ir pripildo savo tyrumo.

25 [i5]Juk ji yra Dievo galybės alsavimas

ir tyras Visagalio šlovės išsiliejimas;

užtat niekas, kas sutepta, į ją neįeina.

26 Juk ji yra amžinosios šviesos atspindys,

kuriamosios Dievo galybės veidrodis be dėmės

ir jo gerumo paveikslas.

27 Nors ji viena, bet gali visa aprėpti;

pati nesikeisdama, ji visa atnaujina.

Per kartų kartas ji įeina į šventas sielas,

padarydama jas Dievo draugais ir pranašais.

28 Juk Dievas myli tik tą,

kuris bendrauja su išmintimi.

29 Ji yra puikesnė už saulę

ir nustelbia visus žvaigždynus.

Palyginta su dienos šviesa, ji atrodo šviesesnė,

30 nes dieną išstumia naktis,

o išminties joks nedorumas nenugali.

  
Išnašos:
1Išm 7,1: ... pirmojo sukurto žmogaus: Adomo. Išminties knygos autorius praleidžia tikrinius šventosios istorijos minimų veikėjų vardus. Žr. ypač 10-ąjį skyrių.
2Išm 7,2: ... per dešimt mėnesių: taip senovėje buvo įprasta kalbėti apie nėštumo trukmę.
3Išm 7,14: ... mokymo: žr.Išm 1,5 paaiškinimą.
4Išm 7,22-7,23: Dvidešimt viena išminties savybė (3x7).
5Išm 7,25-7,26: Išminties ištaka yra Dievas; jos galybė, tyrumas, šviesa ir gerumas yra Dievo alsavimas. Žr. Jn 1,1-14; Žyd 1,1-3.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 7

Išminties knygaSkyrius: 8

 Išminties knyga
  
 Saliamonas myli išmintį
  
Išm 8

1 Ji galingai siekia nuo vieno žemės krašto iki kito

ir veiksmingai visa valdo.

  
Išnašos:
1Išm 8,7: ... savitvardos ... drąsos: nūdien vadinamos pagrindinėmis dorybėmis.
2Išm 8,12: ... užsiims rankomis burnas: dažnai minimas pagarbos ženklas senovėje. Žr. Job 40,4.
3Išm 8,19-8,20: Čia įkvėptasis autorius pirma kalba apie fizinį, o paskui apie dvasinį žmogaus orumą. Dvasinis orumas yra pagrindinis brandžios asmenybės veiksnys. Platono samprata, kad sielos yra amžinos ir esančios prieš žmogaus gimimą, buvo plačiai žinoma antikiniame pasaulyje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 8