BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2021 05 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 19

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 19

Džiūgavimas danguje

1 Paskui aš girdėjau danguje skardžius balsus tarsi didžiulės minios, skelbiančios:

„Aleliuja! Išganymas, šlovė ir galybė priklauso mūsų Dievui,

5 O nuo sosto nuskambėjo balsas:

„Šlovinkite mūsų Dievą, visi jo tarnai,

visi, kurie bijote jo: maži ir dideli!“

6 Vėl išgirdau gausingos minios balsą, lyg didelių vandenų šniokštimą ar galingų griaustinių dundėjimą. Jie skelbė:

„Aleliuja! Užviešpatavo mūsų Viešpats Dievas, Visagalis.

7 Džiūgaukime ir linksminkimės, ir duokime jam garbę!

Nes prisiartino Avinėlio vestuvės[i1] ir jo nuotaka pasirengusi.

8 Jai buvo duota apsivilkti spindinčia, tyra drobe;

o ta drobė – tai šventųjų teisūs darbai“.

9 Ir sako man [angelas]: „Rašyk: 'Palaiminti, kurie pakviesti į Avinėlio vestuvių pokylį'“. Jis pridūrė: „Šie žodžiai yra tikri Dievo žodžiai!“

  
Išnašos:
1Apr 19,7: Avinėlio vestuvės – Kristaus susivienijimas su išgelbėtąja žmonija po Paskutinio teismo.
2Apr 19,11-19,16: Raitelio išvaizda ir ją atitinkantys vardai daugiausia paimti iš ST mesijinių pranašysčių; 11.15 eil. jis Mesijas, Dovydo sūnus (Iz 11,3; Ps 2,9); 12 eil. – dieviška ir transcendenti esybė; 13 eil. – Dievo Žodis, anot Išm 18,14-15, Velykų nakties Egipte angelas naikintojas, o čia – Paskutinio teismo teisėjas; 16 eil. – visatos valdovas.
3Apr 19,16: Ant strėnų, arba ant vėliavos (pagal šių dviejų žodžių panašumą hebrajų kalboje).
4Apr 19,17-19,21: Plg. Ez 39,4. 17-20.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 19