BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2021 05 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Makabėjų knygaSkyrius: 9

 Pirmoji Makabėjų knyga
  
1 Mak 9

39 Apsižvalgę jie staiga pamatė triukšmingą eiseną su labai daug mantos. O jaunasis su savo draugais ir broliais, lydimi būgnelių su žvangučiais, muzikos instrumentų, gerai ginkluoti išėjo jų pasitikti.

  
Išnašos:
11 Mak 9,2: ... Jie pasuko keliu, vedančiu į Galilėją ... prie Arbelos: pažodžiui graikiškasis tekstas skiriasi nuo šio pataisyto teksto: Jie pasuko keliu į Gilgalą ir, pasistatę stovyklą priešais Mesalotą prie Arbelos, jį paėmė. Arbela yra Galilėjoje, – nūdienis Khirbet Irbid, – ant aukštos kalvos virš Galilėjos jūros vakarinės pakrantės. Gilgalas buvo Jordano slėnyje netoli Jericho. Mesalot{ai} turbūt yra hebrajiškas žodis, kuris reiškia laiptus, šlaitus.
21 Mak 9,3: Šimtas penkiasdešimt antrųjų metų pirmąjį mėnesį ... : 160 m. balandis – gegužė pagal Šventyklos kalendorių.
31 Mak 9,15: ... iki pat Azoto kalno: atrodo, kad hebrajiškojo teksto vertėjas į graikų kalbą palaikė žodį ašdot – šlaitai – asdod – Azotu. Taigi reikėtų versti: ... iki pat kalno šlaitų.
41 Mak 9,33: ... Tekoos: pranašo Amoso gyvenvietė tyruose prie Negyvosios jūros, į pietvakarius nuo Jeruzalės.
51 Mak 9,35: Jonatanas pasiuntė savo broli Joną – Johananą, vadinamą Gadi – Linksmučiu (žr. 1 Mak 2,2; 9,36.38).
61 Mak 9,36: ... iš Medabos: į šiaurės rytus nuo Negyvosios jūros.
71 Mak 9,45: Jonatano kariuomenė buvo apsupta, patekusi į katilą, viename Jordano deltos pelkynų.
81 Mak 9,50: Šios vietovės supa Judėjos provinciją.
91 Mak 9,54: Šimtas penkiasdešimt trečiųjų metų antrąjį mėnesį: 159 m. gegužės mėn.
101 Mak 9,62: ... Bet-Basį: maždaug 3 km į rytus nuo Betliejaus ir maždaug 9 km nuo Tekoos.
111 Mak 9,73: ... pradėjo teisėjauti: valdyti tautą senovės teisėjų pavyzdžiu. Žr. Teisėjų knygą. Jeruzalei ir įgulų miestams esant Seleukidų rankose, Jonatano laisvė valdyti buvo ribota. Jo sostinė Michmasas, į pietryčius nuo Bet-Elio, buvo garsi Sauliaus sūnaus Jonatano žygdarbiais. Žr. 1 Sam 14.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Makabėjų knygaSkyrius: 9