BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2021 05 10 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas žydamsSkyrius: 13

 Laiškas žydams
  
 PAPILDYMAI IR PARAGINIMAI
  
Žyd 13

Paskutiniai raginimai

1 Teišsilaiko brolių meilė. 2 Nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie, patys to nežinodami, buvo priėmę viešnagėn angelus. 3 Prisiminkite kalinius, tarsi patys būtumėte kaliniai, prisiminkite skriaudžiamuosius, nes patys tebesate kūne. 4 Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas. O ištvirkėlius ir svetimautojus teis Dievas. 5 Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Dievas yra pasakęs: Niekad aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu. 6 Todėl galime su pasitikėjimu tarti:

Viešpats mano gelbėtojas – aš nebijosiu!

Ką man gali padaryti žmogus?!

Ištikimybė Jėzaus sandorai

7 Atsiminkite savo vadovus, kurie jums paskelbė Dievo žodį. Įsižiūrėkite į jų gyvenimo pabaigą, sekite jų tikėjimu. 8 Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius.[i1]

  
Išnašos:
1Žyd 13,8: Šis tikėjimo išpažinimas natūraliai iškyla po 7 eil. paraginimo: Sekite jų tikėjimu!
2Žyd 13,9: Senojo Testamento įstatymai skirstė valgius į švarius ir nešvarius, t. y. į leidžiamus ir draudžiamus.
3Žyd 13,10: Kalbama apie Jėzaus auką, kurioje gali dalyvauti tiktai pakrikštytieji, o ne tarnaujantys padangtei, t. y. klausantys ST-o.
4Žyd 13,19: Būčiau jums sugrąžintas – galėčiau pas jus sugrįžti. Panašiai sako Paulius Fm 22.
5Žyd 13,23: Apie Timotiejaus įkalinimą ir paleidimą smulkesnių žinių nėra. Timotiejaus vardas ir užuomina apie autoriaus nelaisvę (19 eil.) rodo, kad laiško autorius artimas šv. Pauliui.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas žydamsSkyrius: 13