BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2021 08 04 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 60

 Psalmynas
  
 Prašymas išgelbėti
  
Ps 60

1 Chorvedžiui.

„Liudijimo lelija“ melodija. Dovydo poema. Pamokymui.

2 Kai jis kovojo su Aram-Naharajimais ir Aram-Zoba, o Joabas sugrįžo ir nugalėjo Edomą – dvylika tūkstančių vyrų – Druskos slėnyje.

I

3 Dieve, tu mus atmetei, mūsų gretas suardei;

supykai ant mūsų – nūn sutelk mus!

4 Supurtei žemę, ir ji subiro;

užtaisyk jos plyšius, nes ji griūva.

5 Pagirdei savo tautą karčiu gėrimu,

davei mums gerti svaiginančio vyno.

6 Visiems, tavęs pagarbiai bijantiems,

iškelk ženklą, prie kurio telktis, kad nepralaimėtum. {Sela}

7 Duok pergalę savo dešine, išklausyk mūsų maldą,

kad būtų išgelbėti tavo mylimieji.

II

8 Dievas pažadėjo savo šventovėje:

„Džiaugdamasis pergale, padalysiu Šechemą

ir atmatuosiu Sukotų slėnį savo tautai.

9 Man priklauso Gileadas, taip pat ir Manasas;

Efraimas yra mano šalmas, Judas man skeptras.

10 Moabą naudosiu kaip praustuvę,

ant Edomo mesiu savo apavą;

Filistijoje aidės mano pergalės šauksmas“.

III

11 Kas atves mane į įtvirtintąjį miestą?

Kas ves mane į Edomą?

12 Argi neatmetei mūsų, Dieve?

Su mūsų kariuomene, Dieve, tu nebežygiuoji!

13 Suteik mums pagalbą prieš mūsų priešus,

nes žmonių pagalba bejėgė.

14 Su Dievu savo pusėje būsime narsūs, –

jis sutryps mūsų priešus.

  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 60