BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2021 08 04 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Raudų knygaSkyrius: 5

 Raudų knyga
  
 Malda, prašant pasigailėti
  
Rd 5

1 Atmink, VIEŠPATIE, kas mums atsitiko,

pažvelk ir pamatyk mūsų gėdą!

2 Mūsų paveldas buvo perduotas svetimiems,

mūsų namai ­ ateiviams.

3 Mes tapome našlaičiais, esame betėviai,

mūsų motinos tarsi našlės.

4 Vandenį, kurį geriame, turime pirkti,

už savo malkas turime mokėti.

5 Ant mūsų sprando ­ varovų jungas;

jis vargina, neduoda mums pailsėti.

6 Mes tiesiame ranką Egiptui ir Asirijai,

kad gautume pavalgyti duonos.

7 Mūsų tėvų, kurie nusidėjo, nebėra,

bet mes turime nešti jų kaltes.

8 Vergai mus valdo,

nėra kam išvaduoti mus iš jų rankų.

9 Duonos parsinešame, užsitraukdami pavojų gyvybei

nuo dykumos kalavijo.

10 Mūsų oda įdegusi kaip krosnis

nuo deginančio bado karščio.

11 Sione jie išprievartauja moteris,

Judo miestuose ­ mergaites.

12 Didžiūnai pakariami jų rankomis,

nėra pagarbos seniūnams.

13 Jaunuoliai priversti sukti girnas,

berniukai kniumba po malkų našta.

14 Seniūnai pasitraukė iš miesto vartų,

jaunuoliai ­ nuo savo muzikos.

15 Dingo mūsų širdies džiaugsmas,

gedulu virto mūsų šokiai.

16 Vainikas nukrito mums nuo galvos;

vargas mums, nes mes nusidėjome!

17 Mūsų širdys dėl to serga,

mūsų akys nuo šių dalykų aptemo,

18 Siono kalnas guli nuniokotas,

šakalai ant jo bastosi.

19 O tu, VIEŠPATIE, viešpatauji amžinai,

tavo sostas tveria per visas kartas.

20 Kodėl mus visiškai užmiršai?

Kodėl mus palikai taip ilgai?

21 Susigrąžink mus, VIEŠPATIE,

kad galėtume sugrįžti!

Atnaujink mūsų dienas kaip anksčiau!

22 Nebent tu būtumei mus visiškai atmetęs,

ant mūsų įpykęs be saiko?!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Raudų knygaSkyrius: 5