BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2021 06 13 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Izaijo knygaSkyrius: 58

 Izaijo knyga
  
 Tikrasis pasninkas
  
Iz 58

1  „Visa gerkle šauk, nesitausok!

Teskardi tavo balsas kaip trimitas!

Parodyk mano tautai jos nedorybę,

Jokūbo namams ­ jų nuodėmes.

2 Tiesa, jie ieško manęs diena po dienos,

trokšta pažinti mano kelius,

lyg būtų tauta, įvykdžiusi, kas teisu,

ir nesulaužiusi savo Dievo Įsako.

Jie prašo iš manęs teisumo nuosprendžių

ir trokšta, kad Dievas būtų arti jų.

3 „Kodėl mes pasninkaujame, o tu nematai?

Kodėl mes darome atgailą, o tu nepastebi?“

Štai pasninko dieną jūs ieškote sau malonumo

ir engiate visus savo darbininkus!

4 Jūsų pasninkas baigiasi rietenomis ir muštynėmis,

jūs smogiate kumščiais iš visų jėgų.

O, kad šiandien jūs taip pasninkautumėte,

jog jūsų balsas būtų išgirstas aukštybėse!

5 Argi man prie širdies šitoks pasninkas ­

diena, kai žmogus nusižemina,

nuleidžia galvą kaip nendrė

ir guli apsivilkęs ašutine pelenuose?

Ar tai tu vadini pasninku,

VIEŠPAČIUI malonia diena?

6 Štai pasninkas, kokio aš noriu: nuimti neteisėtai uždėtus pančius,

atrišti jungo valkčius,

duoti laisvę pavergtiesiems,

sulaužyti bet kokį jungą,

7 dalytis su alkstančiu savo duona,

priglausti pastogėn vargšą ir benamį,

aprengti, ką pamačius, nuogą,

neatsukti nugaros saviesiems.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 58