BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2021 08 04 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Laiškas efeziečiamsSkyrius: 1

 Laiškas efeziečiams
  
Ef 1

Išganymo planas

3 Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui,

kuris palaimino mus Kristuje

visokeriopa dvasine palaima danguje,

4 mus išsirinkdamas jame

prieš pasaulio sutvėrimą,

kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje.

Iš meilės, 5 palankios savo valios nutarimu,

jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų

tapti jam įsūniais

6 savo malonės kilnumo šlovei.

Ja jis apipylė mus dėl Mylimojo,

7 kuriame turime atpirkimą jo krauju

ir nuodėmių atleidimą jo malonės gausa.

8 Jis dosniai apdovanojo mus savo malone

su įvairiopa išmintimi ir sumanumu,

9 paskelbdamas mums savo valios slėpinį,

kaip jis panorėjo iš anksto nutarti jame,

10 amžių pilnatvei atėjus,

visa, kas yra danguje ir žemėje,

iš naujo suvienyti Kristuje kaip galvoje.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas efeziečiamsSkyrius: 1