BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 44

 Siracido knyga
  
 H. TIKĖJIMO PROTĖVIŲ ŠLOVĖ
  
Sir 44

„Giesmė mūsų protėvių garbei“

1 [i1]Nūn šlovinkime garbingus vyrus,

savo protėvius – kiekvieną savo kartoje.

2 Daug garbės VIEŠPATS išdalijo,

daug iš savo didybės, nuo senųjų laikų.

3 Kai kurie valdė savo karalystes

ar įgijo gerą vardą savo žygiais;

kiti davė patarimų, nes buvo įžvalgūs;

dar kiti regėjo visa pranašystėje.

4 Kai kurie vedė tautą savo patarimais

ir tautos Įstatymo žinojimu, –

jie buvo išminčiai savo mokymu.

5 Kai kurie sukūrė melodijų giesmėms

ar parašė giesmių žodžius.

6 Kiti buvo apdovanoti turtais ir jėgomis,

gyvendami ramiai savo ūkiuose.

7 Visi jie įgijo vardą savo kartoje

ir buvo savo meto pasididžiavimas.

8 Kai kurie paliko vardą,

kad kiti skelbtų jų šlovę.

9 Betgi apie kitus neliko atminimo,

nes jie tapo užmiršti lyg niekad nebūtų buvę,

tartum jie nebūtų gimę,

lygiai kaip ir jų vaikai.

10 Tačiau ir šie buvo teisūs žmonės,

kurių dori darbai nebus užmiršti.

11 Jų šeimose lieka jų turtas,

jų palikuonims – jų paveldas.

12 Jų dėka palikuonys laikosi Sandoros,

kaip ir jų vaikai per savo tėvus.

13 Amžinai išsilaikys jų palikuonys,

ir jų šlovė niekad nebus išdildyta.

14 Jų kūnai palaidoti ramybėje,

bet jų vardas gyvas kartų kartose.

15 Sueigose bus pasakojama apie jų išmintį

ir bendrija skelbs jų šlovę.

Enochas

16 Enochas[i2] ėjo savo kelią su VIEŠPAČIU

ir buvo paimtas {į dangų}, –

kad būtų grįžimo {pas Dievą}ženklas visoms kartoms.

Nojus

17 Teisusis Nojus buvo rastas be priekaištų,

pražūties metu jis išlaikė gyvą žmoniją.

Užtat, Tvanui ištikus,

likutis buvo išsaugotas žemėje.

18 Amžina sandora buvo su juo sudaryta,

kad gyvūnai niekad daugiau nebūtų Tvanu sunaikinti.

Abraomas

19 Abraomas buvo didis daugelio tautų tėvas,

nebuvo kito, šlove panašaus į jį.

20 Jis laikėsi Aukščiausiojo įsako

ir įėjo su juo į sandorą.

Jis patvirtino įsaką savo paties kūne[i3]

ir bandomas[i4] buvo rastas ištikimas.

21 Užtat VIEŠPATS ir laidavo jam priesaika,

kad laimins tautas per jo palikuonis,

padarys jį taip gausų, kaip žemės dulkės,

išaukštins jo palikuonis kaip žvaigždes

ir duos jiems paveldą nuo jūros iki jūros –

nuo Upės[i5] iki žemės pakraščių.

Izaokas ir Jokūbas

22 Taip pat ir Izaokui jis atnaujino tą pažadą

dėl Abraomo – jo tėvo.

23 Sandora su visais jo protėviais buvo patvirtinta,

ir palaiminimą jis paskyrė Jokūbo galvai.

Dievas pripažino jį kaip pirmagimį

ir davė jam savo paveldą;

jis nustatė ribas giminėms

ir jų padalą į dvylika.

  
Išnašos:
1Sir 44,1-50,24: Ankstesniuose skyriuose Dievo išmintis švytėjo gamtos reiškiniuose, šiuose skyriuose ji reiškiasi Dievo tautos istorijoje per žmones – gyvenime protėvių, pranašų, kunigų ir valdovų. Šių garbingų vyrų pavyzdys yra autoriaus mokymo viršūnė ir paaiškina jo tikėjimą kanoniškųjų Raštų įkvėpimu.
2Sir 44,16: Enochas ... : dėl draugystės su Dievu ir dėl neįprasto pasitraukimo iš pasaulio šio pranašo garsas buvo nuolat gyvas Dievo tautoje, ypač paskutiniais dviem prieškristiniais šimtmečiais. Žr. Pr 5,21-24; Žyd 11,5. Ši eilutė išplečia pirminį tekstą. Žr. Sir 49,14.
3Sir 44,20: ... savo paties kūne: Abraomo sandoros su Dievu ženklas buvo apipjaustymas. Žr. Pr 17,10-14.
4Sir 44,20: ... bandomas: Abraomo ryžtas paaukoti savo sūnų, vykdant Viešpaties įsaką. Žr. Pr 12,1-4; 15,6; 22,9-12; Rom 4,1-25; Gal 3,6-14.
5Sir 44,21: ... nuo Upės: nuo Eufrato. Žr. Pr 2,14.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 44