BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 09 23 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ozėjo knygaSkyrius: 8

 Ozėjo knyga
  
 Viešpats pasmerkia Izraelį už stabų garbinimą
  
Oz 8

1 Dėk ragą prie lūpų!

Tarsi vanagas virš VIEŠPATIES namų dėl to,

kad jie sulaužė mano sandorą

ir buvo neištikimi mano mokymui.

2 Jie man šaukia:

„Mūsų Dieve! Mes, Izraelis, tave pažįstame!“

3 Izraelis atmetė tai, kas gera;

priešas jį persekios.

4 [i1]Jie darė karalius, bet ne per mane,

rinkosi didžiūnus, bet be mano žinios.

Iš savo sidabro ir aukso pasidarė stabus

savo pačių pražūčiai.

5 Atmečiau tavo veršį, Samarija!

Mano įniršis dega ant jų!

Kaip ilgai jie nepajėgs atgauti savo nekaltumo?

6 Juk tai yra iš Izraelio, – meistras jį padarė,

bet tai ne Dievas.

Į šukes sudaužytas bus Samarijos veršis!

7 Kadangi jie sėja vėją, todėl pjaus audrą.

Javų šiaudai be varpų negali duoti miltų.

Net jeigu ir duotų,

svetimieji juos surytų.

8 Izraelis jau prarytas, – nūn jie yra tarp tautų

kaip nereikalingas indas.

9 Nes jie ėjo į Asiriją,

kaip vienišas laukinis asilas, –

Efraimas samdė meilužius.

10 Nors jie ir samdo tautas,

dabar aš pats juos surinksiu.

Greitu laiku jie raitysis

po karalių ir didžiūnų našta.

11 Kai Efraimas daugino aukurus,[i2] kad išpirktų nuodėmę,

aukurai tapo jam proga nuodėmei.

12 Nors rašau jam daugybę savo pamokymų,

jie laikomi kaip svetimi.

13 Nors jie aukoja rinktines skerdžiamąsias aukas,

nors jie ir valgo aukų mėsą, VIEŠPATS jų nepriima.

Dabar jis atsimins jų kaltę ir nubaus už nuodėmes.

Turės jie grįžti į Egiptą!

14 Izraelis užmiršo savo Kūrėją ir prisistatė rūmų,

Judas padaugino sau įtvirtintų miestų,

bet aš pasiųsiu ugnį ant jo miestų ir surysiu jo tvirtoves.

  
Išnašos:
1Oz 8,4-8,6: Čia, panašiai kaip 1 Kar 12,20-33 tekste, susiejama Izraelio monarchija ir jos atskiros šventyklos (Bet-Elyje ir Dane). Izraelis atskilo nuo Judo po Saliamono mirties 922 m. prieš Kristų. Pranašai šį atskilimą laikė sukilimu prieš Dievo patvirtintą Dovydo dinastiją ir Jeruzalės Šventyklą su Sandoros Skrynia. Aukso veršis, Jeroboamo I pastatytas Izraelio šventyklose, kliudė Izraeliui atgauti nekaltumą.
2Oz 8,11: Šventnamių gausybė krašte sukėlė pavojų Dievo garbinimo apeigoms. Vietiniai šventnamiai greitai supanašėjo su kanaaniečių šventnamiais, ir Viešpats, Sandoros Dievas, buvo sutapatinamas su juose garbinamu pagonių gamtos dievu Baalu. Ilgainiui dėl pranašų įtakos Dievo garbinimas aukomis buvo leidžiamas tik Jeruzalės Šventykloje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ozėjo knygaSkyrius: 8