BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Karalių knygaSkyrius: 20

 Antroji Karalių knyga
  
2 Kar 20

Hezekijo liga ir išgijimas

1 Tomis dienomis Hezekijas sunkiai susirgo ir buvo arti mirties. Atėjęs pas jį Amozo sūnus pranašas Izaijas jam tarė: „Taip kalbėjo VIEŠPATS: 'Sutvarkyk savo reikalus, nes mirsi. Tu nebeišgysi'“. 2 Hezekijas nusigręžė veidu į sieną ir meldėsi VIEŠPAČIUI: 3 „Nūn atsimink, VIEŠPATIE, maldauju tavęs, kaip ištikimai ir nuoširdžiai elgiausi tavo akivaizdoje, darydamas tai, kas gera tavo akyse!“ Ir Hezekijas graudžiai apsiverkė. 4 Izaijui dar neišėjus iš vidurinio kiemo, jam atėjo VIEŠPATIES žodis: 5 „Grįžk ir pasakyk mano tautos vadui Hezekijui: 'Taip kalbėjo VIEŠPATS, tavo protėvio Dovydo Dievas: aš girdėjau tavo maldą, mačiau tavo ašaras. Tikėk manimi, aš tave pagydysiu. Trečią dieną tu nueisi į VIEŠPATIES Namus. 6 Prie tavo gyvenimo pridėsiu penkiolika metų, tave ir šį miestą išvaduosiu iš Asirijos karaliaus rankos. Dėl savęs ir dėl savo tarno Dovydo apginsiu šį miestą'“. 7 Tada Izaijas tarė: „Atneškite figų šuteklį. Teatneša jį ir teuždeda ant išbėrimo, kad jis išgytų“.

8 O Hezekijas Izaiją paklausė: „Koks bus ženklas, kad VIEŠPATS mane pagydys ir kad aš nueisiu trečią dieną į VIEŠPATIES Namus?“ 9 Izaijas tarė: „Šis yra ženklas tau iš VIEŠPATIES, kad VIEŠPATS padarys, ką yra pažadėjęs. Ar nori, kad šešėlis paeitų pirmyn dešimt pakopų, ar kad sugrįžtų atgal dešimt pakopų?“ – 10 „Lengva šešėliui pailgėti dešimčia pakopų, – atsakė Hezekijas, – verčiau tesugrįžta šešėlis dešimčia pakopų“. 11 Tad pranašas Izaijas šaukėsi VIEŠPATIES, ir jis sugrąžino atgal šešėlį dešimčia pakopų, kuriomis saulė buvo nusileidusi ant Ahazo laiptų.

Pasiuntiniai iš Babilono

12 [i1]Tuo metu Babilono karalius Baladano sūnus Merodach-Baladanas,[i2] išgirdęs apie Hezekijo ligą, atsiuntė pasiuntinius su laiškais ir dovana Hezekijui. 13 Hezekijas dėl to apsidžiaugė ir pasiuntiniams aprodė visą savo iždą – sidabrą, auksą, prieskonių ir rinktinio aliejaus atsargas, ginklų sandėlius, – visa, kas buvo jo ižduose. Neliko nieko nei jo rūmuose, nei visoje jo karalystėje, ko Hezekijas nebūtų jiems parodęs. 14 Tada pas karalių Hezekiją atėjo pranašas Izaijas ir jį paklausė: „Ką tau tie vyrai sakė? Iš kur jie pas tave atėjo?“ Hezekijas atsakė: „Jie atėjo iš tolimo krašto, iš Babilono“. – 15 „Ką jie pamatė tavo rūmuose?“ – Izaijas toliau klausė. Hezekijas atsakė: „Jie matė visa, kas tik yra mano rūmuose. Neliko nieko mano turtų ižduose, ko nebūčiau jiems parodęs“.

16 Tada pranašas Izaijas tarė Hezekijui: „Klausykis VIEŠPATIES žodžio: 17 'Tikėk manimi, ateina dienos, kai visa, kas yra tavo rūmuose, ir visa, ką tavo protėviai yra sukaupę iki šios dienos, bus išgabenta į Babiloną. Nebus nieko palikta, – taip kalbėjo VIEŠPATS. 18 Ir iš tavųjų palikuonių, gimusių iš tavęs, kai kurie bus paimti. Jie bus eunuchai Babilono karaliaus rūmuose!'“ 19 Hezekijas atsakė Izaijui: „VIEŠPATIES žodis, kurį man pasakei, yra palankus“. Mat jis sau pagalvojo: „Kodėl gi ne, jei mano dienomis bus ramu ir saugu“. 20 O kiti Hezekijo darbai, visi jo žygdarbiai ir kaip jis padarė tvenkinį bei vandentiekį,[i3] ir kaip jis atvedė vandenį į miestą, – argi tai nėra aprašyta Judo karalių Metraščių knygoje? 21 Hezekijas užmigo su savo protėviais, ir jo sūnus Manasas tapo karaliumi jo vietoje.

  
Išnašos:
12 Kar 20,12-20,19: Pakartojama Iz 39,1-8 tekstas. Izaijas buvo priešingas sąmokslui.
22 Kar 20,12: ... Baladano sūnus Merodach-Baladanas: asirų kalba Marduk-Apal-Iddina, t. y. Marduk{as} davė man sūnų. Būdamas Babilonijos provincijos karaliumi, jis rengė sąmokslą prieš Asiriją. Maždaug 703 m. prieš Kristų jis bandė įtraukti į sąmokslą prieš Asiriją ir Hezekiją.
32 Kar 20,20: ... tvenkinį ir vandentiekį: nūdien ši tvenkinį ir vandentiekį Jeruzalės gyventojai vadina Siloamo tvenkiniu ir Hezekijo tuneliu. Nuo Gihono šaltinio Kidrono slėnio šiaurėje už miesto sienų Hezekijas pasirūpino iškasti tunelį, kad vanduo patektų į požeminį tvenkinį, esantį daugiau kaip už 500 m priešingame kalvos šone, pietinėje įtvirtinto miesto dalyje. Beveik visą tunelį galima pereiti nepasilenkus. Jis yra siauras ir vingiuotas. Susitikus su einančiu priešinga kryptimi, sunku prasilenkti.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Karalių knygaSkyrius: 20