BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 2

 Pirmasis laiškas Timotiejui
  
1 Tim 2

Liturginės pamaldos

1 [i1]Taigi pirmiausia prašau atlikinėti maldavimus, maldas, pamaldas ir dėkojimus už visus žmones, 2 už karalius ir visus valdovus, kad galėtume tyliai ramiai gyventi visokeriopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą. 3 Tai gera ir priimtina akyse mūsų Gelbėtojo Dievo, 4 kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą.

5 Vienas yra Dievas

ir vienas Dievo žmonių Tarpininkas –

žmogus Kristus Jėzus,

6 kuris atidavė save kaip išpirką[i2] už visus,

pateikdamas liudijimą nustatytu laiku.

7 Tam aš esu paskirtasis šauklys ir apaštalas, – sakau tiesą, nemeluoju, – tikėjimo ir tiesos mokytojas pagonims.[i3]

8 Aš norėčiau, kad vyrai visur, kur melsis, keltų aukštyn tyras rankas, be pykčio ir nesantaikos. 9 Taip pat trokštu, kad moterys vilkėtų padoriai, puoštųsi droviai ir santūriai, ne išgarbiniuotais plaukais, be aukso, be perlų ir be prabangių drabužių, 10 o verčiau, – kaip dera moterims, pasižyminčioms pamaldumu, – gerais darbais. 11 [i4]Moteris tesimoko tyliai, su tikru nuolankumu. 12 Aš neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui, – ji tesilaiko tyliai. 13 Juk pirmas buvo sukurtas Adomas, o paskui – Ieva. 14 Be to, Adomas nesidavė suvedžiojamas, o moteris buvo apgauta ir nupuolė. 15 Bet ji bus išganyta, gimdydama vaikus, – jos bus išganytos, jeigu išlaikys tikėjimą, meilę ir šventumą bei santūrumą.

  
Išnašos:
11 Tim 2,1: Šiame skyriuje suformuluota liturginė sakramentinė bendruomenės tvarka. Vėlesnieji liturginiai nuostatai naudojasi daugeliu sąvokų, pateiktų šv. Pauliaus laiške.
21 Tim 2,6: Išpirka – turėta omenyje išperkamieji pinigai, mokėti už vergo paleidimą. Tai vaizdingas Jėzaus aukos simbolis. – Nustatytu laiku – pagal Mk 1,15 ir Tit 1,3 Kristaus auka įvyko Dievo nustatytu, istoriškai prasmingu metu.
31 Tim 2,7: Plg. Gal 2,7.
41 Tim 2,11-2,12: Apaštalas neleidžia moterims bažnyčioje mokyti nei vadovauti, nes tokių teisių aprašomuoju metu jos neturėjo ir civilinėje visuomenėje. Plg. 1 Kor 14,34-35 paaišk.; 1 Kor 11,3-16 ir paaišk.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 2