BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 06 05 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas kolosiečiamsSkyrius: 2

 Laiškas kolosiečiams
  
Kol 2

Apaštalo rūpinimasis kolosiečių tikėjimu

1 Tad noriu, kad jūs žinotumėte, kaip man tenka kovoti už jus, už laodikiečius ir visus, kurie nėra matę mano kūno veido, 2 kad būtų paguostos visų širdys, kad, meile suvienyti, visi pasiektų supratimo pilnatvės turtus ir galėtų pažinti Dievo paslaptį – Kristų, 3 kuriame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai.

  
Išnašos:
1Kol 2,8: Paulius aiškina Jėzaus išganymo antgamtinę tikrovę. Jis peikia ano meto pseudomistines doktrinas, kurios tebuvo senų filosofinių spėliojimų atgarsis ir kurios išganymo atžvilgiu tebuvo pradmenys – gamtiniai elementai, t. y. primityvūs bandymai aiškinti pasaulio kilmę.
2Kol 2,11: Atsižadėjimu – pažodžiui nusivilkimu.
3Kol 2,16: Niekas tenesmerkia jūsų dėl ... šabų, t. y. dėl to, kad švenčiate ne šabą, kaip ST, o sekmadienį.
4Kol 2,23: Tarnauja kūnui patenkinti: atrodo, šie žodžiai yra iškreipti perrašinėjant. Jie gali reikšti: yra beverčiai ir tarnauja išoriniam pasididžiavimui, arba: pasirodo beverčiai kūnui sutramdyti.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas kolosiečiamsSkyrius: 2