BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 09 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 20

 Skaičių knyga
  
Sk 20

Mirjamos mirtis

1 Pirmą mėnesį[i1] izraeliečiai – visa bendrija – atėjo į Zino dykumą. Žmonės apsistojo Kadeše. Ten numirė Mirjama ir ten buvo palaidota.

Vandens stoka Kadeše

2 Bendrija neturėjo vandens. Todėl jie susibūrė prieš Mozę ir Aaroną. 3 Žmonės ginčijosi su Moze, sakydami: „Verčiau mes būtume žuvę, kai mūsų giminės žuvo VIEŠPATIES akivaizdoje! 4 Kodėl atvedėte VIEŠPATIES bendriją į šią dykumą mums ir mūsų galvijams numirti? 5 Kodėl išvedėte mus iš Egipto, kad atvestumėte mus į šią baisią vietą, kur nėra nei grūdų, nei figų, nei vynmedžių, nei granatmedžių? Nėra net vandens atsigerti!“

6 Mozė ir Aaronas, paėję nuo bendrijos prie Susitikimo palapinės angos, parpuolė kniūbsti. Jiems pasirodė VIEŠPATIES šlovė. 7 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 8 „Paimk lazdą, surink bendriją, tu ir tavo brolis Aaronas, ir, jiems matant, įsakykite uolai duoti vandens. Taip jūs duosite jiems vandens iš uolos ir pagirdysite bendriją ir jų galvijus“.

9 Mozė tad paėmė lazdą, buvusią VIEŠPATIES akivaizdoje, kaip jis buvo jam įsakęs. 10 Mozė ir Aaronas surinko bendriją ties uola ir jiems tarė: „Klausykitės jūs, maištininkai! Argi gausime jums vandens iš šios uolos?“ 11 Tada Mozė pakėlė ranką ir sudavė du kartus lazda[i2] į uolą. Pasipylė vandens srautas, atsigėrė bendrija ir jų galvijai. 12 [i3]Bet VIEŠPATS tarė Mozei ir Aaronui: „Kadangi judu netikėjote, kad aš galiu patvirtinti savo šventumą izraeliečių akyse, todėl judu neįvesite šios bendrijos į kraštą, kurį aš jiems daviau“. 13 Tai buvo vanduo Meribos, kur izraeliečiai barėsi su VIEŠPAČIU ir per kurį VIEŠPATS patvirtino savo šventumą.

  
Išnašos:
1Sk 20,1: Pirmą mėnesį ... : mes lauktume užuominos apie tikslesnę įvykio datą – dieną ir metus (po išėjimo iš Egipto). Panašiai datuojami įvykiai ir kitose vietose: Sk 1,1; 10,11; 33,38; Įst 1,3. Turbūt izraeliečiai į Kadešą atkeliavo trečiaisiais metais po išėjimo iš Egipto. Žr. Įst 1,46. Zin{o} dykuma: tyrai su keliomis vešliomis oazėmis į pietvakarius nuo Negyvosios jūros. Žr. Sk 13,21 paaiškinimą.
2Sk 20,11: ... du kartus: turbūt dėl to, kad netikėjo, jog stebuklas gali įvykti po pirmojo sudavimo. Žr. 12-ąją eilutę.
3Sk 20,12-20,13: Mozės ir Aarono nuodėmė buvo abejojimas Dievo gailestingumu nuolat maištaujančiai tautai. ... galiu patvirtinti savo šventumą: šventą Dievo galybę ir šlovę. Užuomina į oazės vardą Kadeš{ą}, reiškiantį pašventintą, šventą {vietą}. Meriba yra hebrajiškas vietovardis, kuris reiškia Barnio {vietą}. Žr. Iš 17,7.
4Sk 20,14: ... tavo brolis Izraelis: edomiečiai buvo Esavo, Jokūbo brolio, palikuonys. Jų kraštas, į pietryčius nuo Negyvosios jūros, buvo vadinamas dar ir Seir{u}. Žr. Pr 25,24-34; 36,1.8-9.
5Sk 20,17: ... Karaliaus vieškeliu: svarbus kelias nuo šiaurės į pietus aukštumose palei Negyvąją jūrą. Senovėje jis buvo karavanų ir kariuomenių kelias. Vėliau romėnai jį pagerino. Ir nūdien dar galima jį atpažinti.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 20