BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 44

 Siracido knyga
  
 H. TIKĖJIMO PROTĖVIŲ ŠLOVĖ
  
Sir 44

„Giesmė mūsų protėvių garbei“

1 [i1]Nūn šlovinkime garbingus vyrus,

savo protėvius – kiekvieną savo kartoje.

10 Tačiau ir šie buvo teisūs žmonės,

kurių dori darbai nebus užmiršti.

11 Jų šeimose lieka jų turtas,

jų palikuonims – jų paveldas.

12 Jų dėka palikuonys laikosi Sandoros,

kaip ir jų vaikai per savo tėvus.

13 Amžinai išsilaikys jų palikuonys,

ir jų šlovė niekad nebus išdildyta.

14 Jų kūnai palaidoti ramybėje,

bet jų vardas gyvas kartų kartose.

15 Sueigose bus pasakojama apie jų išmintį

ir bendrija skelbs jų šlovę.

  
Išnašos:
1Sir 44,1-50,24: Ankstesniuose skyriuose Dievo išmintis švytėjo gamtos reiškiniuose, šiuose skyriuose ji reiškiasi Dievo tautos istorijoje per žmones – gyvenime protėvių, pranašų, kunigų ir valdovų. Šių garbingų vyrų pavyzdys yra autoriaus mokymo viršūnė ir paaiškina jo tikėjimą kanoniškųjų Raštų įkvėpimu.
2Sir 44,16: Enochas ... : dėl draugystės su Dievu ir dėl neįprasto pasitraukimo iš pasaulio šio pranašo garsas buvo nuolat gyvas Dievo tautoje, ypač paskutiniais dviem prieškristiniais šimtmečiais. Žr. Pr 5,21-24; Žyd 11,5. Ši eilutė išplečia pirminį tekstą. Žr. Sir 49,14.
3Sir 44,20: ... savo paties kūne: Abraomo sandoros su Dievu ženklas buvo apipjaustymas. Žr. Pr 17,10-14.
4Sir 44,20: ... bandomas: Abraomo ryžtas paaukoti savo sūnų, vykdant Viešpaties įsaką. Žr. Pr 12,1-4; 15,6; 22,9-12; Rom 4,1-25; Gal 3,6-14.
5Sir 44,21: ... nuo Upės: nuo Eufrato. Žr. Pr 2,14.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 44