BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 3

 Siracido knyga
  
Sir 3

Nusižeminimas

17 [i2]Mano vaike, būk kuklus atlikdamas užduotis,

ir būsi mylimas labiau negu dovanų davėjas.

18 Kuo esi didesnis, tuo labiau nusižemink,

ir rasi malonės pas VIEŠPATĮ.

20 Juk didi yra VIEŠPATIES galybė,

bet nusižeminusieji jį garbina.

28 Žmogaus išdidumo ligai nėra vaisto,

nes jame piktas augalas įsišaknijęs.

29 [i4]Išmintingo žmogaus širdis brangina patarles;

atidi ausis yra išmintingo žmogaus džiaugsmas.

  
Išnašos:
1Sir 3,1-3,16: Be dorybių, kurios turi apibūdinti žmogaus santykį su Dievu, primenamos ypatingos pareigos – parama ir pagarba – tėvams su joms būdinga palaima (1-9 eilutės). Net seniems ir pasiligojusiems tėvams priklauso tokia pat pagarba (10-13 eilutės). Per ją atleidžiamos vaikų nuodėmės (14-15 eilutės). Atsisakymas teikti paramą ir pagarbą tėvams yra piktžodžiavimas ir užsitraukia Dievo prakeikimą (16 eilutė). Žr. Iš 20,12; Ef 6,2-3.
2Sir 3,17-3,27: Nusižeminimas padeda žmogui save teisingai vertinti (17-19 eilutės). Jo padedamas, žmogus atliks savo pareigas ir išvengs, kas viršija jo žinojimą bei jėgas (20-24 eilutės). Puikybė, kita vertus, ugdo netikros didybės jausmą, veda į klaidingus sprendimus, užsispyrimą, skausmą, nelaimę ir žūtį (23-27 eilutės).
3Sir 3,19: Kita, arba pridėtinė, eilutė taip skamba: Nors per amžius buvo daug didelių žmonių, nusižeminusiems jis apreiškė savo paslaptis. Žr. Mt 11,25-26; 1 Kor 1,26-29.
4Sir 3,29-4,10: Gailestingumas ir gerumas į vargą patekusiems žmonėms atlygina už nuodėmes ir daro žmogų mielą Dievui ir artimui.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 3