BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 02 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 24

 Siracido knyga
  
 E. IŠMINTIES ŠLOVĖ
  
Sir 24

Išmintis ir Dievo žodis

23 [i4]Visa tai yra Aukščiausiojo – Dievo – Sandoros knyga,

Įstatymas, kurį mums Mozė davė

kaip paveldą Jokūbo bendrijai.

  
Išnašos:
1Sir 24,1-24,21: Šiame skyriuje įasmeninta Išmintis kalba pirmuoju asmeniu, apsakydama savo kilmę, savo buveinę Izraelyje ir atlyginimą, kurį ji duoda savo sekėjams. Panašiai kaip Pat 8-ajame skyriuje, Išmintis aprašoma kaip būtybė, kylanti iš Dievo ir nuo jo atskira. Nors neteigiame, kad šis aprašas yra sietinas su asmenine būtybe, bet tariame, kad ji ženkli nuoroda į Dievo Žodžio – Logos – tiesą Evangelijoje pagal Joną (žr. Jn 1,1-14). Liturgijoje šis skyrius siejamas su Marija, Dievo Motina, dėl jos nuolatinio ir artimo ryšio su Kristumi, įsikūnijusia Išmintimi.
2Sir 24,15: Šios medžiagos, minimos Išm 30,23-24.34 skaitinyje, turėjo vaidmenį garbinant Dievą Jeruzalės Šventykloje. Izraelis buvo kunigiška tauta, naudojo patepimo aliejų ir šventuosius smilkalus.
3Sir 24,19: Plg. su Išganytojo žodžiais. Žr. Mt 11,28-30.
4Sir 24,23-24,34: Čia vėl ima kalbėti knygos autorius – Siracidas. Išmintis ir Mozės Įstatymas sutapatinami. Autorius sėmėsi išminties ir, supratęs jos vertę, ėmė dalytis su kitais išminties pamokomis.
5Sir 24,25: ... Pišon{as}: žr. Pr 2,11.
6Sir 24,27: ... Gihon{as}: žr. Pr 2,13.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 24