BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 15 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 17

 Siracido knyga
  
Sir 17

24 Tiems, kurie daro atgailą, jis leidžia grįžti

ir drąsina tuos, kurie yra netekę vilties.

Raginimas grįžti – daryti atgailą

25 [i8]Grįžk pas VIEŠPATĮ, palik savo nuodėmes,

melskis jo Artume ir mažink savo kaltes.

26 Gręžkis vėl į Aukščiausiąjį ir šalinkis nuodėmės,

nuoširdžiai nekęsk to, kuo jis bjaurisi.

27 Kas giedos šlovės giesmes Aukščiausiajam Hade,

jeigu jo negarbiname gyvi būdami?

28 Mirusių pasaulyje, kaip ir niekad nebuvusių,

nutyla šlovės giesmė, tik tie,

kurie yra gyvi ir sveiki, šlovina VIEŠPATĮ.

29 Koks didelis yra VIEŠPATIES gailestingumas –

jo atlaidumas pas jį grįžtantiems!

  
Išnašos:
1Sir 17,5: eilutės, žymimos laužtiniais skliausteliais, yra vėlesni priedai.
2Sir 17,9: eilutės, žymimos laužtiniais skliausteliais, yra vėlesni priedai.
3Sir 17,12: ... amžiną sandorą ... savo įsakymus: įvairias sandoras, kurias Dievas sudarė su žmonija, pvz., Pr 2,15-17; 17,1-22, o ypač Sandorą ant Sinajaus kalno, kur žmonės matė Dievo šlovę ir girdėjo jo balsą. Žr. Iš 19,16-24,18.
4Sir 17,16: eilutės, žymimos laužtiniais skliausteliais, yra vėlesni priedai.
5Sir 17,17: ... valdovą: nuoroda arba į pasaulietišką valdovą, arba į angelus, duotus tautoms kaip sargus. Žr. Įst 32,8 paaiškinimą.
6Sir 17,18: eilutės, žymimos laužtiniais skliausteliais, yra vėlesni priedai.
7Sir 17,21: eilutės, žymimos laužtiniais skliausteliais, yra vėlesni priedai.
8Sir 17,25-17,32: Skatindamas nusidėjėlį grįžti pas Dievą, autorius duoda suprasti, kad Dievas nukels žmogaus mirtį, idant jis įvykdytų savo užduotį šlovinti Dievą. Krikščioniškojo mokymo šviesoje atsivertimo dovana mirties valandą pratęsia šį Dievo tikslą į amžinąjį gyvenimą. Žr. Ps 6,6; Ez 18,23; 33,11-16.
9Sir 17,31: ... tamsios: raidiškai piktos. Žr. Pr 6,5. Turima omenyje proto nepajėgumas suprasti Dievo gailestingumo užmojį. Žr. Išm 9,14-18.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 17