BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 09 23 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas romiečiamsSkyrius: 12

 Laiškas romiečiams
  
 PARAGINIMAI
  
Rom 12

Nusižeminimas ir meilė

3 Dėlei man suteiktos malonės aš raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, kiekvienam pagal Dievo duotąjį tikėjimo laipsnį.[i3] 4 Juk kaip viename kūne turime daug narių ir visi nariai atlieka ne tą patį uždavinį, 5 taip ir mes daugelis esame vienas kūnas Kristuje, o pavieniui – vieni kitų nariai. 6 Turime įvairių dovanų, nelygu kokia malonė mums suteikta. Kas turi pranašystės dovaną, tegul ja naudojasi, laikydamasis tikėjimo;[i4] 7 kas dovaną tarnauti – tetarnauja, kas mokyti – tegul moko, 8 kas paraginti – tegul ragina; kas dovaną šelpti – tegul šelpia dosniai, kas vadovauti – tegul vadovauja rūpestingai; kas dovaną gailestingumo darbams – tegul pagelbi kitiems su džiaugsmu.

9 Meilė tebūna be veidmainystės. Bodėkitės pikto, laikykitės gero. 10 Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba. 11 Nebūkite apsileidę, bet uolūs, karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui. 12 Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje. 13 Rūpinkitės šventųjų[i5] reikalais, puoselėkite svetingumą.

  
Išnašos:
1Rom 12,1: ir t. Nuo dvyliktojo skyriaus prasideda raginamoji dalis. Čia randame pamokymų tiek bendruomenei, tiek atskiriems tikintiesiems.
2Rom 12,1: Kūnas – reiškia visą asmenį, o ne vien kūną.
3Rom 12,3: Laipsnį – pažodžiui: saiką.
4Rom 12,6-12,8: Kalbama apie bažnytinės hierarchijos tarnybas ir apie Šventosios Dvasios suteikiamas krikščionims charizmas.
5Rom 12,13: Šventieji – krikščionių garbės titulas.
6Rom 12,20: Gera darydamas priešui, sugėdinsi jį ir pataisysi.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas romiečiamsSkyrius: 12