BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 07 02 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Raudų knygaSkyrius: 3

 Raudų knyga
  
 C. BAUSMĖ IR VILTIS
  
 Trečioji rauda
  
Rd 3

17 Mano gyvenimas neteko ramybės,

užmiršau, kas yra laimė.

18 Sau tariau: „Praėjo mano garbė ir visa,

ko tikėjausi iš VIEŠPATIES“.

19Zajin  Atsiminti savo skausmą ir klajones man

yra metėlės ir tulžis!

20 Aš apie tai nuolat galvoju,

prislėgta yra mano dvasia.

21 [i3]Bet viltis sugrįžta,

atsiminus, kad

22Het  ištikimoji VIEŠPATIES meilė niekad neišsenka,

gailestingumo jam niekad nestinga.

23 Kas rytą jie nauji –

didelė tavo ištikimybė!

24 „VIEŠPATS yra mano dalis, – sakau sau, –

todėl į jį dėsiu viltį“.

25Tet  Geras yra VIEŠPATS tiems, kurie jo laukia,

žmogui, kuris jo ieško.

26 Gera laukti kantriai,

kol išgelbėjimas ateis iš VIEŠPATIES.

  
Išnašos:
1Rd 3,1-3,20: Įkvėptasis autorius sutapatina Ziono – Jeruzalės skausmą su savo skausmu.
2Rd 3,1: Pirmasis žodis duoda toną. Priešas yra bevardis jis. Tik 18-oje eilutėje priešas įvardijamas: jis yra Viešpats! Atrodo, kad nebėra jokios vilties.
3Rd 3,21-3,39: Priešingai 18-ajai eilutei, yra pagrindas gyventi viltimi: Viešpaties užmojis ir teisumas. Dievo ištikimoji meilė ir gailestingumas niekad neišsenka, – kasdien atnaujinami.
4Rd 3,27: ... nešti jungą: vykdyti Dievo valią. Žr. Jer 2,20.
5Rd 3,29: ... liesti burna dulkes: atsidavimo Dievui ženklas. Žr. Ps 72,9.
6Rd 3,40: Aš tampa mes. Aš/Mes – Sandoros bendrija gali šauktis Sandoros Dievo. Panašiai Dievas, iki šiol jis, tampa Tu. Skundas ir svarstymas apie Dievą tampa tikėjimo Dievu malda.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Raudų knygaSkyrius: 3