BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 01 27 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 84

 Psalmynas
  
 Šventyklos ilgesys
  
Ps 84

I

2 Kokios mielos yra tavo buveinės,

Galybių VIEŠPATIE!

3 Trokštu, ilgiuosi VIEŠPATIES šventovės kiemų;

mano kūnas ir širdis gieda iš džiaugsmo gyvajam Dievui.

5 Kokie laimingi, kurie gyvena tavo Namuose,

visad tave šlovindami giesme! {Sela}

II

6 [i3]Koks laimingas žmogus, kuris randa užuovėją tavyje,

kurio širdis yra vieškelyje į Ziono kalną.

III

9 O VIEŠPATIE, Galybių Dieve, išgirsk mano maldą;

klausykis, Jokūbo Dieve! {Sela}

10 Dieve, maloniai pažvelk į mūsų skydą,[i4]

pasižiūrėk į savo pateptojo veidą!

  
Išnašos:
1Ps 84,1-84,13: Nors ši psalmė stiliumi ir turiniu yra panaši į Ps 42-43, ji priklauso rinkiniui Šventųjų kelionių psalmių, kurios buvo giedamos kelionėje į Šventyklą metinių švenčių proga. Psalmininkas išsako savo aistringą ilgesį aplankyti Viešpaties Namus (I), pabrėždamas laimę tų, kurie gyvena Jeruzalėje ar bent turi progos dalyvauti šventoje kelionėje į Jeruzalę (II); užtat jis prašo Dievą suteikti jam tą malonę (III).
2Ps 84,4: Apvaizdusis Dievas rūpinasi net padangių paukščiais (žr. Mt 8,20), juo labiau jis suteiks savo Šventyklos ir aukurų užuovėją žmonėms, kurie ilgisi ir trokšta jo Artumo.
3Ps 84,6-84,8: Šių eilučių hebrajiškasis tekstas nėra aiškus.
4Ps 84,10: ... į mūsų skydą: karalių. Žr. Ps 89,19.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 84