BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 15 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 50

 Psalmynas
  
 Dievui maloni auka
  
Ps 50

III

16 Bet nedorėliui Dievas sako:

„Kokią teisę turi kartoti mano įstatus

ir kalbėti apie mano sandorą?

17 Juk nekenti mano auklėjimo

ir atmeti mano įsakus.

18 Vagį pamatęs, tampi jo bendru

ir bičiuliaujies su tais, kurie svetimauja.

19 Savo burnai davei valią piktam,

tavo liežuvis skleidžia apgaulę.

20 Sėdi ir apkalbi savo brolį,

šmeiži savo motinos vaiką.

21 Visa tai padarei, ir aš nieko nesakiau, –

tu manei, kad aš esu kaip tu.[i3]

Nūn tad tave peikiu ir apkaltinu“.

IV

22 „Susipraskite tad jūs, kurie užmirštate Dievą,

kitaip jus suplėšysiu,

ir nebus kas jus išgelbėtų.

23 Kas aukoja padėkos atnašą, mane pagerbia,

ir tam, kuris taiso savo kelią,

aš parodysiu Dievo išganymą“.

  
Išnašos:
1Ps 50,1-50,23: Panašiai kaip pranašai, psalmininkas parodo išorinių Dievo garbinimo veiksmų – atnašų ir aukų – bevertiškumą, kai jie neplaukia iš doros širdies. Dievas sušaukia iškilmingą sueigą (I), kurioje pareiškia savo tautai, kad jam nereikia jų liturginių aukų, bet nori iš jų tikros maldos ir aukos (II); tada išpeikia veidmainišką nusidėjėlį (III), nes be nuoširdaus garbinimo, susieto su tikrai doru elgesiu, negali būti išganymo (IV).
2Ps 50,1: Dievas, VIEŠPATS Dievas ... : hebrajiškai ‘El ‘Elohim Jahveh, t. y. Dievas Dievas VIEŠPATS.
3Ps 50,21: ... kad aš esu kaip tu: galbūt originale buvo: kad Aš, VIEŠPATS, esu kaip tu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 50