BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 15 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 136

 Psalmynas
  
 Padėkos himnas
  
Ps 136

1 [i1]Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes jis geras,

nes jo ištikima meilė amžina.

III

23 [i4]Tam, kuris mus atsiminė, kai buvome pažeminti,

nes jo ištikima meilė amžina,

24 ir išgelbėjo mus nuo priešų,

nes jo ištikima meilė amžina.

II

10 Tam, kuris nugalėjo Egiptą

per jo pirmagimius,

nes jo ištikima meilė amžina,

11 ir išvedė Izraelį iš jų žemės,

nes jo ištikima meilė amžina;

12 stipria ranka ir galingu petim,

nes jo ištikima meilė amžina.

13 Tam, kuris perskyrė Nendrių jūrą,

nes jo ištikima meilė amžina,

14 ir pervedė per ją Izraelį,

nes jo ištikima meilė amžina,

15 bet paskandino faraoną

ir jo kariuomenę Nendrių jūroje,

nes jo ištikima meilė amžina.

  
Išnašos:
1Ps 136,1-136,26: Himnas Dievui, visur esančiam ir visa žinančiam, litanijos pobūdžio. Pirmoji kiekvienos eilutės pusė turbūt buvo giedama solisto, o antroji – žmonių. Be pradžios ir užsklandos kvietimo šlovinti Dievą dėkinga giesme (žr. 1-3.26 eilutes), šis himnas garbina Dievo didybę kuriant Visatą (I), jo gerumą vedant savo tautą į Pažado Žemę (II) ir rūpinimąsi savo tauta jos varguose (III).
2Ps 136,2: ... dievų Dievui: visagaliam ir vieninteliam Dievui.
3Ps 136,17-136,22: Šios eilutės yra panašios į Ps 135,10-14 eilutes.
4Ps 136,23-136,24: Nuorodos į Babilonijos tremtį.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 136