BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 15 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 113

 Psalmynas
  
 „Šlovinsiu VIEŠPATĮ, nes jisai geras“
  
Ps 113

I

1 [i1]Šlovinkite VIEŠPATĮ!

Šlovinkite, VIEŠPATIES tarnai,[i2]

šlovinkite VIEŠPATIES vardą.

2 Tebūna jo vardas šlovinamas

ir dabar, ir per amžius.

3 Nuo pat saulėtekio iki pat saulėlydžio[i3]

VIEŠPATIES vardas turi būti šlovinamas.

II

4 Virš visų tautų išaukštintas VIEŠPATS;

jo garbė aukštesnė už dangų.

5 Kas yra kaip VIEŠPATS, mūsų Dievas,

kuris sėdi aukštybėse,

6 bet lenkiasi pamatyti,

kas žemai – danguje ir žemėje?

III

7 Jis pakelia silpną žmogų iš dulkių,

ištraukia elgetą iš šiukšlyno,

  
Išnašos:
1Ps 113,1-113,9: Prašymo himnas, kad Dievas būtų garbinamas visad ir visur (I), nes jis yra Visatos Viešpats (II) ir lenkiasi pakelti silpną žmogų ir bevaisę moterį (III).
2Ps 113,1: ... VIEŠPATIES tarnai: pamaldūs maldų dalyviai; ypač levitai. Žr. Ps 134,1; 135,1; Dan 3,85.
3Ps 113,3: Nuo pat saulėtekio iki pat saulėlydžio: arba laiko atžvilgiu nuo ryto iki vakaro, arba erdvės – nuo rytų iki vakarų.
4Ps 113,9: ... bevaikei moteriai: kadangi izraeliečiai gausią šeimą laikė Dievo palaiminimu, bevaikė moteris buvo laikoma nelaiminga ir Dievo prakeikta. Žr. Pr 16,4-5; 1 Sam 1,5-6.11; 2,5; Lk 1,25.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 113