BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pradžios knygaSkyrius: 32

 Pradžios knyga
  
Pr 32

Imtynės su Angelu

23 Tą pačią naktį jis atsikėlė ir, pasiėmęs abi savo žmonas drauge su dviem savo tarnaitėmis bei vienuolika vaikų, perbrido Jaboko brastą. 24 Perkėlęs juos per upę, jis pergabeno taip pat visa, ką turėjo. 25 Jokūbas pasiliko vienas. Tuomet kažkoks vyras[i2] grūmėsi su juo iki pat aušros. 26 Tas vyras, matydamas, kad negali jo įveikti, taip sudavė jam į šlaunies įdubą, kad Jokūbo šlaunis, jam besigalynėjant su tuo vyru, išsinarino. 27 Tuomet jis tarė: „Paleisk mane, nes jau aušta“. Bet Jokūbas atsakė: „Paleisiu tave tik, kai mane palaiminsi“. 28 O tas paklausė: „Kuo tu vardu?“ „Jokūbas“ , – jis atsakė. 29 Anas tarė: „Toliau tavo vardas bus nebe Jokūbas, bet Izraelis,[i3] nes ėmeisi su Dievu bei žmonėmis ir nugalėjai“. 30 Tuomet Jokūbas prašė: „Prašyčiau pasakyti man savo vardą“. Anas atsakė: „Kam gi klausi mano vardo?“ Tai pasakęs, jis tenai jį palaimino.

31 Jokūbas tat pavadino tą vietą Penieliu,[i4] tardamas: „Juk aš mačiau Dievą veidas į veidą, tačiau mano gyvybė buvo apsaugota. 32 Saulė tekėjo, kai jis, dėl išnarintos šlaunies šlubuodamas, praėjo Penuelį.

  
Išnašos:
1Pr 32,3: Mahanajimai: miestas Gileade (žr. Joz 13,26.30; 21,38; 2 Sam 2,8 ir t.t.). Hebrajiškasis vardas yra žodžio mahane dviskaita, t. y. Dvi stovyklos.
2Pr 32,25: ... kažkoks vyras: Viešpats žmogaus pavidalu. Žr. 29-33 eilutes.
3Pr 32,29: : pirmoji hebrajiškojo Jisrael{io} vardo dalis siejama su veiksmažodžiu sarita, t.y. tu ėmeisi, o antroji su pirmuoju El{ohim}, t. y. Dievas, žodžio skiemeniu. Žr. Oz 12,5.
4Pr 32,31: Peni-El{is}: žodžio Penuel{is} variantas (žr. 32-ąją eilutę); vardas miesto ant šiaurinio Jaboko upės kranto Gileade (žr. Ts 8,8-9.17; 1 Kar 12,25). Vardas Peniel reiškia Dievo veidą... . mano gyvybė buvo apsaugota: žr. Pr 16,13 paaiškinimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 32