BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 02 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pradžios knygaSkyrius: 15

 Pradžios knyga
  
 Sandora su Abraomu
  
Pr 15

18 Tą dieną VIEŠPATS sudarė[i5] su Abramu sandorą, tardamas: „Tavo palikuonims duosiu šį kraštą nuo Egipto upės lig didžiosios upės – Eufrato upės,

  
Išnašos:
1Pr 15,6: Abraomo tikėjimas Dievo pažadais buvo jam įskaitytas kaip teisumo veiksmas. Teisumas yra Dievo rūpinimasis žmogaus išganymu, – Abraomas atsakė tikėjimu, priimdamas su pasitikėjimu Dievo teisumą savo gyvenime. Teisumo veiksmas – teisi žmogaus laikysena Dievo atžvilgiu. Dievas įskaitė tai Abraomui, t. y. davė jam teisę į pažadų įvykdymą. Apaštalas Paulius laiko Abraomo tikėjimą modeliu krikščionims (žr. Rom 4,1-25; Gal 3,6-9).
2Pr 15,9: ... treigę/treigį: subrendusį apeiginiams reikalams.
3Pr 15,16: ... ketvirtoji karta: hebrajiškasis žodis dor – karta reiškia ne tik kartos trukmę, bet ir įvairaus ilgumo laikotarpį.
4Pr 15,17: ... rūkstantis žarijų indas: pažodžiui krosnis. Dūmai ir ugnis yra Dievo Artumo simboliai. Nors tekstas to nemini, bet nėra jokios abejonės, kad Abraomas perėjo tarp padalytos skerdienos. Žr. Jer 34,18-20.
5Pr 15,18: ... sudarė sandorą: pažodžiui sukirto sandorą. Vaizdūs žodžiai turi ryšį su sandoros patvirtinimo apeigomis.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 15