BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2019 09 15 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Nahumo knygaSkyrius: 1

 Nahumo knyga
  
 A. VIEŠPATIES ATĖJIMAS TEISTI
  
Nah 1

2 [i1]Pavydus[i2] ir keršijantis Dievas {Alef}

yra VIEŠPATS;

VIEŠPATS yra

keršijantis ir dega pykčiu;

VIEŠPATS keršija savo nedraugams

ir niršta ant savo priešų.

3 Kantrus yra VIEŠPATS,

bet didis galybe, –

niekad nepalieka VIEŠPATS

nenubaudęs kaltojo.

Viesulu ir audra jis keliauja, {Bet}

debesys yra jo kojų dulkės.

4 Sudraudžia jūrą Gimel

ir ją nusausina,

visas upes išdžiovina.

Nuvyto Bašanas ir Karmelis, {Dalet}

vysta Libano žiedai.[i3]

5 Prieš jį kalnai dreba, {He}

kalvos prasmenga;

nuo jo veido krūpčioja žemė, {Vau}

pasaulis ir visa,

kas jame gyvena.

6 [i4]Kas gali atsilaikyti prieš jo įniršį? {Zain}

Kas gali pakelti jo degantį pyktį?

Jo pyktis liepsnoja kaip ugnis, {Het}

uolos nuo jo skeldėja.

7 Geras yra VIEŠPATS, {Tet}

tvirtovė nelaimės dieną, –

apsaugo, kas juo pasitiki, {Jod}

8 net potvyniui ištikus.

Jis padarys visišką galą savo nedraugams {Kaf}

ir priešus nuvys į tamsybes.

  
Išnašos:
1Nah 1,2-1,8: Poema, parašyta alfabetinių psalmių stiliumi. Kiekviena eilutė prasideda iš eilės vis kita hebrajų abėcėlės raide. Čia panaudota tik dalis hebrajų alfabeto. Alfabetinį stilių išversti į mūsų kalbą neįmanoma.
2Nah 1,2: Pavydus ... Dievas: reikalaujantis išskirtinio ir ištikimo atsidavimo, kurio reikalauja vyras iš savo žmonos. Žr. Iš 20,5.
3Nah 1,4: Bašanas, Karmelis ir Libanas buvo garsūs miškais.
4Nah 1,6-1,7: Dievo atėjimas teisti turi dvi savybes: tiems, kurie Dievui priešinasi, jis bus nepakeliamas, o tiems, kurie jo šaukiasi, jis neš stiprybę ir paguodą.
5Nah 1,9: Kokius priekaištus darote Viešpačiui?: Judo karalystės gyventojai klausiami, ką jie mano apie Dievo užmojį, susijusį su jų ateitimi.
6Nah 1,11: Iš tavęs iškilo ... niekšybės patarėjas: kreipiamasi į Asirijos karaliaus Sancheribo sostinę Ninevę: ji apgulė Jeruzalę 701 m. prieš Kristų.
7Nah 1,12-1,13: ... jie: Judo karalystės priešai.
8Nah 1,12-1,13: ... tave: Judo karalystę.
9Nah 1,12-1,13: ... jo jungą: Asirijos karaliaus viešpatavimą Judo karalystėje.
10Nah 1,14: Apie tave: apie Asirijos karalių.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Nahumo knygaSkyrius: 1