BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 02 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MatąSkyrius: 17

 Evangelija pagal Matą
  
Mt 17

Berniuko lunatiko išgydymas

14 Jiems atėjus prie minios, prisiartino vienas vyras, puolė prieš Jėzų ant kelių 15 ir maldavo: „Viešpatie, pasigailėk mano sūnaus! Jis per miegus vaikščioja ir labai kankinasi. Neretai jis įpuola į ugnį ar į vandenį. 16 Aš atvedžiau jį pas tavo mokinius, bet jie neįstengė išgydyti“. 17 Tada Jėzus atsakė: „O netikinti ir sugedusi gimine! Iki kol man reikės su jumis būti? Kaip ilgai jus kęsti? Atveskite jį čia pas mane“. 18 Jėzus sudraudė demoną, jisai išėjo, ir tą pačią akimirką berniukas pasveiko.

19 Likę vieni, mokiniai priėjo prie Jėzaus ir paklausė: „Dėl ko mes negalėjome jo išvaryti?“ Jis atsakė: 20 „Dėl silpno tikėjimo. Iš tiesų sakau jums: jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: 'Persikelk iš čia į tenai', ir jis persikeltų. Jums nebūtų nieko negalimo“. (21)[i2]

  
Išnašos:
1Mt 17,3: Mozė čia atitinka Įstatymą, Elijas – Pranašus.
2Mt 17,20: Tik kai kuriuose rankraščiuose: O šita veislė kitaip neišvaroma, kaip tik malda ir pasninku (plg. Mk 9,29).
3Mt 17,24-17,25: Kiekvienas izraelitas nuo 20 m. amžiaus buvo įpareigotas kasmet aukoti Jeruzalės šventyklos reikalams dvigubą drachmą (pusę stateros). Tai maždaug prilygsta vieno denaro vertei.
4Mt 17,25: Taip reiškia moka.
  
Paralelinės vietos:
Mt 17,1-8: Mk 9,2-8;Lk 8,28-36;2 Pt 1,16-18;
Mt 17,9-13: Mk 9,9-13;
Mt 17,14-20: Mk 9,14-29; 11,22-23;Lk 9,37-43; 17,6;
Mt 17,22-23: Mk 9,30-32;Lk 9,44-45;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 17