BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2021 09 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 5

 Evangelija pagal Morkų
  
Mk 5

9 Jėzus dar paklausė: „O kuo tu vardu?“ Ji atsakė: „Mano vardas – Legionas,[i2] nes mūsų daug“.

  
Išnašos:
1Mk 5,1: Gerazos miestas yra toliau nuo ežero, Dekapolio gilumoje. Mk čia bus pavadinęs geraziečių kraštu Gadaros miesto apylinkes (žr. Mt 8,28).
2Mk 5,9: Legionas – romėnų kariuomenės dalinys (6000 karių).
3Mk 5,11: Žr. Mt 8,30 paaiškinimą. – Varomi iš žmonių demonai stengiasi pakenkti gyvuliams. Pralaimėjimo apmaudas prasiveržia beprasmišku įniršiu.
4Mk 5,30: Iš jo išėjo jėga (plg. Lk 6,19). – Evangelija čia vaizduoja stebuklingąją Jėzaus galią tartum kokią fizinę jo kūno emanaciją, tačiau kitose Evangelijos vietose skaitome ir apie pagydymus be fizinio palietimo, net iš tolo, kaip šimtininko tarno ir sirofenikietės dukters (žr. Jn 4,46-53; Mk 7,24-30).
5Mk 5,38: Jie ateina ..., ir Jėzus mato. Tai Petro pasakojimas, pirmoje redakcijoje skambėjęs: Mes ateiname, ir Jėzus mato.
6Mk 5,41: Talitá kum – Jėzaus gimtosios aramėjų kalbos žodžiai.
7Mk 5,43: Tik tiesioginis įvykio dalyvis galėjo įsidėmėti tokią smulkmeną, kad Jėzus liepė duoti prikeltajai mergaitei valgyti. Vadinasi, tai užrašyta iš Petro lūpų.
  
Paralelinės vietos:
Mk 5,1-20: Mt 8,28-34;Lk 8,26-39;
Mk 5,21-43: Mt 9,18-26;Lk 8,40-56;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 5