BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 15 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 11

 Evangelija pagal Morkų
  
 JĖZAUS VEIKLA JERUZALĖJE
  
Mk 11

Jėzaus įgaliojimai

27 Jie vėl sugrįžta į Jeruzalę. Jėzui vaikščiojant po šventyklą, prie jo prieina aukštųjų kunigų, Rašto aiškintojų ir seniūnų ir klausia: 28 „Kokia galia tai darai? Kas tau davė galią tai daryti?“ 29 Jėzus jiems atsakė: „Ir aš noriu paklausti jus vieno dalyko, o jūs atsakykite man, tada ir aš jums pasakysiu, kokia galia tai darau. 30 Jono krikštas buvo iš dangaus ar iš žmonių? Atsakykite man!“ 31 Tie pradėjo tartis: „Jei pasakysime – iš dangaus, tai jis mus klaus: 'Kodėl tada juo netikėjote?' 32 Pasakytume – iš žmonių...“ Bet jie bijojo žmonių, nes visi buvo įsitikinę, kad Jonas tikrai buvo pranašas. 33 Todėl jie atsakė Jėzui: „Mes nežinome“. Tada Jėzus tarė: „Tai nė aš nesakysiu, kokia galia tai darau“.

  
Išnašos:
1Mk 11,2: Kulto reikalui tegalėjo tarnauti gyvuliai, dar nenešioję jokių kitų krovinių.
2Mk 11,8-11,10: : Jėzaus elgesys ir žmonių šauksmai: Šlovė besiartinančiai Dovydo karalystei rodo, jog jis ir jie šį įžengimą laiko oficialiu Mesijo įžengimu į šalies sostinę. Jeruzaliečiai ir maldininkai laukia Mesijo – galingo tėvynės išvaduotojo, o jis ateina nuolankus, pasirengęs atiduoti savo gyvybę už žmonių sielas.
3Mk 11,25: Tik kai kuriuose rankraščiuose: O jei jūs neatleisite, nė jūsų Tėvas danguje neatleis jūsų nusižengimų (plg. Mt 6,15).
  
Paralelinės vietos:
Mk 11,1-11: Mt 21,1-11;Lk 19,28-38;Jn 12,12-16;
Mk 11,12-14: Mt 21,18-19;
Mk 11,15-19: Mt 21,12-17;Lk 19,45-48;Jn 2,14-16;
Mk 11,20-25: Mt 21,20-22; 5,23-24; 6,14-15;
Mk 11,27-33: Mt 21,23-27;Lk 20,1-8;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 11