BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas kolosiečiamsSkyrius: 2

 Laiškas kolosiečiams
  
Kol 2

SAUGOTIS KLAIDINGŲ MOKSLŲ

Gyventi tikėjimu

6 Taigi, kaip esate priėmę Viešpatį Kristų Jėzų, taip ir gyvenkite jame; 7 būkite jame įsišakniję ir ant jo statykitės, tvirtėkite tikėjimu, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo.

8 Žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų tuščia ir apgaulinga filosofija, žmonių padavimu bei pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi.[i1]

Kristus – žmonių ir angelų galva

9 Kristuje kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė, 10 ir jūs esate pripildyti jame.

Jis yra visokių kunigaikštysčių ir valdžių galva. 11 Jame jūs taip pat esate apipjaustyti ne rankomis atliktu apipjaustymu, bet savo kūniškumo atsižadėjimu[i2] – Kristaus apipjaustymu. 12 Su juo palaidoti krikšte, jūs tikėjimu jame prisikėlėte galybe Dievo, kuris jį prikėlė iš numirusių. 13 Taip pat ir jus, mirusius nuodėmėmis ir kūno neapipjaustymu, jis atgaivino kartu su Kristumi, dovanodamas visus nusikaltimus.

14 Jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį prismeigdamas prie kryžiaus. 15 Jis nuginklavo kunigaikštystes ir valdžias, viešai jas pažemindamas ir jame švęsdamas pergalę prieš jas.

  
Išnašos:
1Kol 2,8: Paulius aiškina Jėzaus išganymo antgamtinę tikrovę. Jis peikia ano meto pseudomistines doktrinas, kurios tebuvo senų filosofinių spėliojimų atgarsis ir kurios išganymo atžvilgiu tebuvo pradmenys – gamtiniai elementai, t. y. primityvūs bandymai aiškinti pasaulio kilmę.
2Kol 2,11: Atsižadėjimu – pažodžiui nusivilkimu.
3Kol 2,16: Niekas tenesmerkia jūsų dėl ... šabų, t. y. dėl to, kad švenčiate ne šabą, kaip ST, o sekmadienį.
4Kol 2,23: Tarnauja kūnui patenkinti: atrodo, šie žodžiai yra iškreipti perrašinėjant. Jie gali reikšti: yra beverčiai ir tarnauja išoriniam pasididžiavimui, arba: pasirodo beverčiai kūnui sutramdyti.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas kolosiečiamsSkyrius: 2