BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jokūbo laiškasSkyrius: 1

 Jokūbo laiškas
  
Jok 1

Tikrasis maldingumas

19 Žinokite, mano mylimi broliai: kiekvienas žmogus tebūna greitas klausytis, bet lėtas kalbėti, lėtas pykti. 20 Žmogaus rūstybė nedaro Dievo teisybės. 21 Todėl, atsižadėję visų nešvarybių bei piktybių gausos, su romumu priimkite įdiegtąjį žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. 22 Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save. 23 Jei kas tėra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris stebi savo gimtąjį veidą veidrodyje. 24 Pasižiūrėjo ir nuėjo, ir bematant pamiršo, koks buvo. 25 Bet kas geriau įsižiūri į tobuląjį laisvės įstatymą ir jį įsimena, kas tampa nebe klausytojas užuomarša, bet darbo vykdytojas, tas bus palaimintas už savo darbą.

26 Jei kas mano esąs maldingas ir nepažaboja savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, to maldingumas tuščias. 27 Tyras ir nesuteptas maldingumas Dievo, mūsų Tėvo, akyse yra: šelpti našlaičius ir našles jų sielvarte ir sergėti save nesuterštą šiuo pasauliu.

  
Išnašos:
1Jok 1,1: Tarp kitatikių – originale diasporoje. Šis žodis (išsisklaidymas) žymėjo žydus, gyvenančius emigracijoje, tarp pagonių (žr. Ps 147,2; Jdt 5,19; Jn 7,35). Šioje vietoje kalbama apie žydų kilmės krikščionis romėnų-graikų pasaulyje.
2Jok 1,11: Keliai – gyvenimo būdas, užmačios.
3Jok 1,18: Pirmienos – pirmieji derliaus vaisiai, skirti atnašai. Čia pirmienos simboliškai reiškia žydus, kurie buvo Dievo pašaukti ir pamokyti anksčiau už kitas tautas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jokūbo laiškasSkyrius: 1