BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2019 09 17 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 25

 Jeremijo knyga
  
Jer 25

3 „Nuo tryliktųjų Amono sūnaus Jošijo, Judo karaliaus, metų iki šios dienos – taigi per dvidešimt trejus metus – man buvo duotas VIEŠPATIES žodis. Nesiliaudamas jį skelbiau jums, bet jūs neklausėte. 4 Nors jūs atsisakėte klausyti ir nenorėjote girdėti, VIEŠPATS nuolat ir be perstojo siuntė pas jus savuosius tarnus pranašus su šiuo žodžiu: 5 'Prašom gręžtis visi kaip vienas nuo savo nedoro kelio ir nuo savo piktų darbų, kad galėtumėte per amžius gyventi žemėje, kurią VIEŠPATS seniai davė jums ir jūsų tėvams. 6 Nesekiokite paskui kitus dievus, – jiems netarnaukite ir jų negarbinkite! Neveskite manęs iš kantrybės savo rankų darbais, kad jūsų neužgaučiau. 7 Bet manęs jūs neklausėte, – tai VIEŠPATIES žodis, – ir vedėte mane iš kantrybės savaisiais rankų darbais savo pačių skriaudai.

  
Išnašos:
1Jer 25,1-25,14: Ketvirtieji Jehojakimo metai: 605 m. prieš Kristų. Nebukadnezaras, nugalėjęs Egiptą prie Karkemišo 605 m. prieš Kristų, tapo vyraujančia galybe Artimuosiuose Rytuose. Jeremijas matė jo asmenyje savo pranašystės apie priešą iš šiaurės išsipildymą (žr. Jer 1,13; 6,22-26). 11-12 eilutėse pirmąkart Jeremijo pranašystėje minima septyniasdešimties metų tremtis (žr. Jer 29,10). Metų skaičius yra apvalus, – pranašas nori pasakyti, kad dabartinė karta išmirs tremtyje.
2Jer 25,15-25,26: Jeremijas yra pranašas, siųstas tautoms (žr. Jer 1,5), ne tik savo paties tautai. Visos žinomos tautos yra minimos išsamiame Jeremijo pranašavimų tautoms rinkinyje 46-51 skyriuose.
3Jer 25,20: Uzas: Jobo tėvynė, edomiečių ar arabų šalyje.
4Jer 25,22: Salos anapus jūros: Finikijos prekybinės nausėdijos Viduržemio jūros kraštuose.
5Jer 25,23: Dedanas, Tema, Buzas: pietinės Arabijos gentys.
6Jer 25,26: Šešakas: Babilonas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 25