BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2019 09 15 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 2

 Jeremijo knyga
  
Jer 2

31 O jūs – ši karta,

imkite į širdį VIEŠPATIES žodį:

„Argi Izraeliui aš tarsi dykuma buvau,

lyg tamsybių šalis?

Kodėl manoji tauta sako: 'Esame laisvi!

Daugiau pas tave neateisim'?

32 Ar gali pamiršti mergaitė savo puošmenas

ir nuotaka savo kaspinus?

Tačiau manoji tauta mane pamiršo

jau kadai kada.

33 Kaip lengvai tu kelią surandi,

kai ieškai meilužių!

Savo nedorumu mokei tu savojo elgesio

net pačias nedoriausias moteris!

34 Net tavųjų drabužių kraštai apskretę krauju

nekaltų varguolių!

Ne vagys jie, pagauti įsilaužiant,

35 o vis dėlto sakai: 'Aš esu nekalta!

Jo pyktis tikrai manęs nepalietė!'

Štai teisiu aš tave dėl to,

kad sakei: 'Nenusidėjau'“.

36 Ko taip bėginėji,

kaitaliodama savo kelius!

Tu būsi ir Egipto apvilta,

kaip turėjai apsivilti Asirija.

37 Ir iš ten išeisi susiėmus rankomis galvą,

nes VIEŠPATS atmetė tuos, kuriais tu pasitiki.

Gero iš jų nesulauksi!

  
Išnašos:
1Jer 2,1: Galimas dalykas, kad šie skaitiniai apima pačią Jeremijo pranašiškos tarnybos pradžią. Sandoros santykis su Dievu, išreikštas moterystės įvaizdžiu, būdavo dažnai nutraukiamas. Izraelis čia vaizduojamas kaip neištikima žmona, neverta susitaikymo su Dievu (žr. Jer 3,1-5).
2Jer 2,2: Jaunystės meilė: hebrajiškai hesed – žodis su daugeliu atspalvių. Paprastai ženklina Dievo malonę arba atsidavimą savo tautai ir žmonių atsidavimą artimui. Šiame tekste žodį jaunystės meilė sąlygoja moterystės įvaizdis, kuriuo aprašomas Sandoros santykis tarp Dievo ir Izraelio. Dykumoje Izraelis gyveno jaunystės meile, ji buvo dėkinga, ištikima ir Dievą mylinti nuotaka.
3Jer 2,3: Pirmasis derlius: ypatingos atnašos Dievui – šventas dalykas, nes priklauso Dievui kaip jo nuosavybė. Žr. Kun 22,1.
4Jer 2,8: Įstatymo aiškintojai: kunigai.
5Jer 2,8: Ganytojai: karaliai ir didžiūnai.
6Jer 2,10: Kitimai: finikiečių nausėdija Kipro saloje. Kedaras: klajoklių arabų giminė Sirijos dykumoje. Kitimai ir Kedaras vaizduoja tuometinius Vakarus ir Rytus.
7Jer 2,14: Gimęs vergijoje: amžinas vergas, skirtingas nuo vergo, tapusio vergu dėl skolos, kuris atgaudavo laisvę po šešerių metų. Žr. Iš 21,2.
8Jer 2,16: Nofas: Memfis – žemutinio Egipto sostinė. Tahpanhės{as}: pasienio miestas rytinėje Nilo deltos srityje. Skusti viršugalvį: Egiptas apiplėšė Judo karalystę.
9Jer 2,18: Egiptas ir Asirija buvo įtakingos imperijos ne tik Palestinoje, bet ir visame Artimųjų Rytų pasaulyje. Judo karalystėje varžėsi ir grūmėsi dvi politinės grupuotės: viena šliejosi prie Egipto, o kita – prie Asirijos. Jeremijas abi grupuotes pasmerkia, nes politinės sąjungos vedė į nutolimą nuo Sandoros su Dievu.
10Jer 2,20: ... kaip kekšė tysojai: stabų garbinimą pranašas sulygina su apeiginiu paleistuvavimu Baalo alkuose. Izraelis vaizduojamas kaip Dievo nuotaka.
11Jer 2,23: Slėnis
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 2

Jeremijo knygaSkyrius: 9

 Jeremijo knyga
  
Jer 9

Rauda dėl nuniokoto krašto

9 Dėl kalnų aš imu verkti ir vaitoti,

dėl ganyklų tyruose pradedu raudą,

nes jie yra nusiaubti, –

į juos niekas kojos nebekelia,

nebegirdėti kaimenių bliovimo.

Ir padangių paukščiai, ir žvėrys pabėgo, pradingo.

  
Išnašos:
1Jer 9,3: ... gudrauja kaip Jokūbas: hebrajiškai ’akob j’akob sudaro žodžių žaismą, lietuviškai sakytume gudrauja gudragalvis. Mat Jokūbas gimdamas bandė paglemžti iš savo brolio Esavo pirmagimystės teises. Žr. Pr 25,26.33.
2Jer 9,25: ... dykumos gyventojus, skutančius savo smilkinius: arabai, kurie kirpdavosi plaukus ir skusdavosi smilkinius savo dievo Dušaros garbei. Izraeliečiams tai buvo uždrausta. Žr. Kun 19,27.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 9