BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2019 09 15 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 2

 Jeremijo knyga
  
Jer 2

23 Kaipgi gali sakyti: 'Aš nesu suteršta!

Paskui Baalus nelaksčiau'?

Pažvelk į savo elgesį Slėnyje![i11]

Suprask, ką padarei!

Tu – ūmi, jauna kupranugarė,

lakstanti šuoliais be tikslo,

24 {laukinė asilė, įjunkusi į dykumą},

uostydama vėją savo įkarštyje, –

pagautą geismo, kas gali ją sulaikyti?

Visi, kas jos geidžia, be vargo ją suras,

kai vaikymosi metas jai užeis.

25 Tausok savo kojas, jos kone basos,

o savo gerklę gelbėk nuo troškulio!

Bet tu sakai: 'Ne! Nė nesitikėk!

Aš myliu svetimus dievus ir paskui juos seksiu'.

27 Tie, kurie sako medžio gabalui: 'Tu – mano tėvas!'

ir akmeniui: 'Mane tu pagimdei!' –

nugarą man atgręžė, bet ne veidą,

tačiau bėdos ištikti jie šaukia: 'Ateik ir gelbėk mus!'

28 Kurgi nūn tavo dievai, kurių sau prisidirbai?

Tegu ateina jie!

Ar išgelbės jie tave, kai patekai į bėdą?

Juk kiek tavo miestų,

tiek tavo dievų, Judai!

{Kiek gatvių Jeruzalėje,

tiek aukurų pastatėte Baalui.}

29 Kaip galite dar drįsti maldauti manęs?

Jūs visi kėlėte maištą prieš mane, –

sako VIEŠPATS.

31 O jūs – ši karta,

imkite į širdį VIEŠPATIES žodį:

„Argi Izraeliui aš tarsi dykuma buvau,

lyg tamsybių šalis?

Kodėl manoji tauta sako: 'Esame laisvi!

Daugiau pas tave neateisim'?

32 Ar gali pamiršti mergaitė savo puošmenas

ir nuotaka savo kaspinus?

Tačiau manoji tauta mane pamiršo

jau kadai kada.

33 Kaip lengvai tu kelią surandi,

kai ieškai meilužių!

Savo nedorumu mokei tu savojo elgesio

net pačias nedoriausias moteris!

  
Išnašos:
1Jer 2,1: Galimas dalykas, kad šie skaitiniai apima pačią Jeremijo pranašiškos tarnybos pradžią. Sandoros santykis su Dievu, išreikštas moterystės įvaizdžiu, būdavo dažnai nutraukiamas. Izraelis čia vaizduojamas kaip neištikima žmona, neverta susitaikymo su Dievu (žr. Jer 3,1-5).
2Jer 2,2: Jaunystės meilė: hebrajiškai hesed – žodis su daugeliu atspalvių. Paprastai ženklina Dievo malonę arba atsidavimą savo tautai ir žmonių atsidavimą artimui. Šiame tekste žodį jaunystės meilė sąlygoja moterystės įvaizdis, kuriuo aprašomas Sandoros santykis tarp Dievo ir Izraelio. Dykumoje Izraelis gyveno jaunystės meile, ji buvo dėkinga, ištikima ir Dievą mylinti nuotaka.
3Jer 2,3: Pirmasis derlius: ypatingos atnašos Dievui – šventas dalykas, nes priklauso Dievui kaip jo nuosavybė. Žr. Kun 22,1.
4Jer 2,8: Įstatymo aiškintojai: kunigai.
5Jer 2,8: Ganytojai: karaliai ir didžiūnai.
6Jer 2,10: Kitimai: finikiečių nausėdija Kipro saloje. Kedaras: klajoklių arabų giminė Sirijos dykumoje. Kitimai ir Kedaras vaizduoja tuometinius Vakarus ir Rytus.
7Jer 2,14: Gimęs vergijoje: amžinas vergas, skirtingas nuo vergo, tapusio vergu dėl skolos, kuris atgaudavo laisvę po šešerių metų. Žr. Iš 21,2.
8Jer 2,16: Nofas: Memfis – žemutinio Egipto sostinė. Tahpanhės{as}: pasienio miestas rytinėje Nilo deltos srityje. Skusti viršugalvį: Egiptas apiplėšė Judo karalystę.
9Jer 2,18: Egiptas ir Asirija buvo įtakingos imperijos ne tik Palestinoje, bet ir visame Artimųjų Rytų pasaulyje. Judo karalystėje varžėsi ir grūmėsi dvi politinės grupuotės: viena šliejosi prie Egipto, o kita – prie Asirijos. Jeremijas abi grupuotes pasmerkia, nes politinės sąjungos vedė į nutolimą nuo Sandoros su Dievu.
10Jer 2,20: ... kaip kekšė tysojai: stabų garbinimą pranašas sulygina su apeiginiu paleistuvavimu Baalo alkuose. Izraelis vaizduojamas kaip Dievo nuotaka.
11Jer 2,23: Slėnis
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 2