BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2019 09 15 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 18

 Jeremijo knyga
  
Jer 18

Sąmokslas prieš Jeremiją

18 „Eikit šen! – sakė jie, – susitarkime prieš Jeremiją, nes ir be jo niekad nestigs nei kunigų mokymo, nei išminčių patarimo, nei pranašų žodžio. Eikit šen! Sunaikinkime jį jo paties liežuviu, – dėmėkimės visa, ką jis sako“.

19 Atkreipk dėmesį į mane, VIEŠPATIE!

Klausykis, ką sako mano priešai!

20 Ar galima už gera atlyginti piktu?

Jie man duobę iškasė, kad mane nužudytų.

Atmink, kaip aš stovėjau prieš tave

kalbėdamas jų labui,

nukreipdamas nuo jų tavąjį pyktį!

21 Todėl atiduok jų vaikus badui,[i3]

sunaikink juos pačius kalaviju.

Tebūna jų žmonos bevaikės ir našlės!

Teišguldo jų vyrus maras,

o jų jaunuolius kalavijas kare.

22 Teaidi šauksmai iš jų trobų,

kai tu staiga atvesi niokotojų gaują,

nes jie iškasė duobę man pagauti,

jie paspendė spąstus mano kojoms.

23 Bet tu, VIEŠPATIE, gerai žinai

visus jų kėslus mane nužudyti.

Atgailos už jų nusikaltimą nepriimk,

neištrink jų nuodėmės iš savo akių!

Parblokšk juos savo akivaizdoje,

elkis su jais be gailesčio pagautas pykčio!

  
Išnašos:
1Jer 18,1-18,12: Palyginimas apie puodžių moko, kad Dievas yra visagalis ir teisingas – sunaikina ir atgaivina pagal žmogaus ar tautos elgesį. Dievas baudžia išganydamas, išgano bausdamas.
2Jer 18,14: Libanas: kraštas, kuriame dunkso žiemą vasarą snieguota Hermono kalno viršūnė matoma iš Palestinos. Pranašas sugretina pastovius gamtos reiškinius su nepastoviu Izraelio elgesiu.
3Jer 18,21: Senajame Testamente vyro šeima buvo laikoma jo asmens dalimi, baudžiama ar atlyginama drauge su juo. Žr. Joz 7,24-26.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 18