BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2019 09 15 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 17

 Jeremijo knyga
  
Jer 17

13 O Izraelio viltie, tu VIEŠPATIE!

Visi, kurie tave palieka,

bus sugėdinti;

visi, kurie šiame krašte maištauja prieš tave,

bus nužeminti,

nes jie paliko {VIEŠPATĮ,} gyvojo vandens šaltinį.

Jeremijo malda

14 Gydyk mane, VIEŠPATIE,

kad tikrai būčiau išgydytas;

gelbėk mane, kad aš būčiau išgelbėtas,

nes tu – mano gyrius.

15 Girdi, ką jie man sako:

„Kurgi tas VIEŠPATIES žodis?

Teišsipildo!“

16 Bet aš nevengiau būti ganytoju tavo tarnyboje,

nelaimės dienos aš netroškau.

Tu pats gerai žinai, kas buvo mano lūpose, –

aišku tau, ką sakiau.

17 Nebūk man klaikas,

tu – priebėga nelaimės dieną!

18 Tebūna sugėdinti mano persekiotojai, o ne aš!

Tenustoja drąsos jie, o ne aš!

Siųsk jiems nelaimės dieną,

triuškink juos ir triuškink!

  
Išnašos:
1Jer 17,19: Tautos vartai: matyt, jie buvo šiaurinėje Šventyklos pusėje Jeruzalės mūruose. Žr. Jer 20,2; 37,12; 38,7. Kai kurių mokslininkų manymu, šie vartai buvo vadinami ir Benjamino vartais.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 17