BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2019 09 15 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 63

 Izaijo knyga
  
Iz 63

Edomo teismas

1 Kas tasai,[i1] kuris ateina iš Edomo,

raudonais drabužiais iš Bozros?

Spindinčiu apdaru,

žengia visoje savo didybėje:

„Tai aš – skelbiantis teisumą,

galingasis gelbėtojas“.

2 Bet kodėl tavasis apdaras toks raudonas,

o tavo drabužiai lyg traiškančio spaudykloje vynuoges?

3 „Aš vienas traiškiau vynuoges spaudykloje,

iš tautų nė viena nebuvo su manimi.

Jas traiškiau pagautas narso,

mindžiojau pykčio pilnas.

Jų trykštantis kraujas aptaškė man drabužius

ir sutepė manąjį apdarą.

4 Nes keršto diena buvo mano širdyje, –

atpirkimo metai buvo atėję.

5 Dairiausi aplinkui, bet nebuvo kas man padėtų,

ir sutrikau, kad nebuvo nė vieno, kas mane paremtų.

Vien manoji ranka atnešė pergalę,

mano paties pyktis buvo atspara.

6 Savo narsu sutrypiau tautas,

sutriuškinau jas savo pykčiu,

kraują jų išliejau ant žemės“.

  
Išnašos:
1Iz 63,1-63,6: Dramatiškas Dievo ir pranašo pokalbis apie Dievo teismus istorijoje. Vien Viešpats įgyvendina teisumą ir teisingumą tarp tautų.
2Iz 63,7-64,11: Malda, sukurta prieš Babilonijos tremties galą. Pranašas prisimena Dievo gerumą Izraelio tautai praeityje (63,7-10), ypač Išėjimo iš Egipto metu (63,11-14), ir maldauja Viešpatį vėl ateiti į pagalbą savo tautai (63,15-64,3), kuri dabar nuoširdžiai išpažįsta savo nuodėmes (64,4-11).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 63