BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 05 26 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 60

 Izaijo knyga
  
 Naujojo Ziono šlovė
  
Iz 60

6 Apguls tave kupranugarių vilkstinės,

Midjano ir Efos vienkupriai.

Atvyks visi iš Šebos, auksu ir smilkalais nešini, –

jie paskelbs VIEŠPATIES šlovingus darbus.

  
Išnašos:
1Iz 60,1-60,6: Liturgija vartoja šį skaitinį Trijų Karalių šventės Mišiose, nes jis atspindi visuotinį Dievo užmojį, įgyvendintą krikščionybėje.
2Iz 60,8-60,9: Kaip debesis... kaip karveliai: baltos Taršišo laivų burės.
3Iz 60,8-60,9: Kaip debesis... kaip karveliai: baltos Taršišo laivų burės.
4Iz 60,13: Libano šlovė: kedrai drauge su kiparisais, klevais ir pušimis yra brangūs ir ilgalaikiai medžiai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 60

Izaijo knygaSkyrius: 61

 Izaijo knyga
  
 Geroji žinia apie išvadavimą
  
Iz 61

1 Viešpaties DIEVO dvasia su manimi,

nes VIEŠPATS patepė mane,

kad neščiau gerąją naujieną[i1]vargdieniams.

Pasiuntė mane paguosti prislėgtųjų,

paskelbti belaisviams laisvės

ir atidaryti kalėjimo durų kaliniams.

  
Išnašos:
1Iz 61,1: Pranašas kalba apie Ziono – Jeruzalės atstatymą, Jėzus Kristus šiais žodžiais paskelbs savo misiją Nazarete. Žr. Lk 4,16-21. Malonės metas... atpildo diena: Dievo atėjimo išganyti metas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 61