BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 45

 Izaijo knyga
  
Iz 45

Kyras – Dievo pateptasis

1 Taip kalba VIEŠPATS Kyrui, savo pateptajam,[i1]

kurį jis paėmė už dešinės rankos,

kad pajungtų jam tautas ir karalius nuginkluotų,

kad atvertų jam duris ir vartai liktų atsklęsti:

4 Dėl Jokūbo, savojo tarno,

dėl Izraelio, savo išrinktojo,

pašaukiau tave vardu, duodamas tau garbę,

nors tu manęs ir nepažinojai.

5 Aš esu VIEŠPATS ir nėra kito, –

be manęs, nėra Dievo!

Aš – tas, kurs tave apginkluoju,

nors tu manęs ir nepažįsti,

6 kad nuo saulės tekėjimo iki jos laidos būtų žinoma,

jog kito, be manęs, nėra.

Aš esu VIEŠPATS, ir nėra kito!

  
Išnašos:
1Iz 45,1: Pateptasis: hebrajiškai mašiah, – iš šio žodžio kilo žodis Mesijas. Iš graikiškojo vertimo kristos turime žodį Kristus. Žodis Kristus nėra vardas, pareigos ar pašaukimo titulas. Senojo Testamento karaliai buvo Dievo pateptieji. Čia mesijo titulas duodamas Kyrui, Persijos karaliui, nes jis buvo Dievo įrankis.
2Iz 45,2: Vario durys: Babilono rūmuose.
3Iz 45,7: ... sukeliu negandas: Dievas leidžia blogiui reikštis dėl didesnio gėrio.
4Iz 45,8: Vulgatos vertimas pabrėžia šio teksto mesijinę prasmę, versdamas žodį teisumas žodžiu Teisusis ir žodį išganymas žodžiu Išganytojas. Advento liturgija vartoja Rorate, coeli desuper... Rasokite, dangūs, iš aukštybių... , kad pabrėžtų amžius siejantį Kristaus atėjimo ilgesį pasaulyje. 45,9: Dievas yra laisvas, – niekas negali bylinėtis su juo dėl to, kad jis pasirinko Kyrą mesiju.
5Iz 45,9: Dievas yra laisvas, – niekas negali bylinėtis su juo dėl to, kad jis pasirinko Kyrą mesiju.
6Iz 45,13: Jis: Persijos karalius Kyras, Dievo pašauktas išlaisvinti ir atkurti Izraelį.
7Iz 45,14: Egipto... Kušo {Etiopijos}... sabiečiai: egiptiečiai ir jų sąjungininkai, Kyro nugalėti, išpažįsta Izraelio Dievą kaip vieną tikrą Dievą. Žr. Iz 43,3.
8Iz 45,15: ... pasislėpęs Dievas: šis tekstas atkreipia dėmesį į teologinę įžvalgą – Dievas yra istorijos Viešpats per savo įrankius (Kyrą). Savo tautai Dievas nuolat yra Išvaduotojas, kurio visagalybė reiškiasi Visatoje (18-19 eilutė).
9Iz 45,18: Tyrlaukiai: užuomina apie Kūrimo pradžią, kai žemė buvo be pavidalo (žr. Pr 1,2).
10Iz 45,20: ... nešiojasi stabus iš medžio: taip buvo daroma švenčių eisenose. Pagonių dievai turi kojas, bet negali vaikščioti. Žr. Ps 115,7; Bar 6,25.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 45