BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2021 08 04 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 37

 Izaijo knyga
  
Iz 37

22 „Niekina tave, tyčiojasi iš tavęs

mergelė, Ziono dukra;

kraipo galvą tau už nugaros

dukra Jeruzalė.

23 Ką tu įžeidei ir kam piktžodžiavai,

prieš ką pakėlei savo balsą,

įžūliomis akimis žvelgei? –

Prieš Izraelio Šventąjį!

24 Per savo tarnus tu įžeidei Viešpatį.

Sakei: „Su aibe savųjų vežimų

kalnų viršūnes pasiekiau,

pačias Libano kalnų atšlaites;

iškirtau aukštuosius jo kedrus,

puošniuosius kiparisus;

pasiekiau aukščiausią viršūnę,

jos miško patį tankumyną.

25 Kasiau šulinius

ir gėriau vandenį svetimuose kraštuose;

savo kojų padais išdžiovinau visas upes Egipto“.

26 „Argi tu negirdėjai,

kad tai esu patvarkęs nuo senų laikų?

Tai, ką esu nulėmęs nuo senų senovės,

tai dabar įvykdžiau!

Dėl to miestus tvirčiausius tu sugriauti galėjai,

krūvomis griuvėsių juos pavertei.

27 Bejėgiai buvo jų gyventojai,

išgąsčio ir gėdos apimti,

tarsi žolės laukuose,

kaip gležna žaluma,

kaip žolė ant stogų pučiant rytų vėjui.

28 Ar ilsies tu,

ar ateini, ar išeini,

ar esi įniršęs ant manęs –

viską aš žinau!

29 Todėl, kad niršai tu ant manęs

ir tavo įtūžimas pasiekė mano ausis,

įversiu savo kablį tau į šnerves,

pažabosiu savo žąslais tau nasrus.

Tuo pačiu keliu, kuriuo čion atėjai,

tave atgal aš parvarysiu“.

  
Išnašos:
1Iz 37,3: Priežodžiu tapęs posakis. Šventajame Rašte moters skausmas gimdant yra dažnas nepaprastos kančios įvaizdis. Žr. Iz 13,8; Jer 6,24; Mch 4,9-10. Čia kalbama apie beviltišką Hezekijo būklę.
2Iz 37,9: Tirhakas: labai galimas dalykas, kad jis buvo Egipto kariuomenės vadas 701 m. prieš Kristų žygio metu. Vėliau jis tapo faraonu – vienu iš etiopų dinastijos Egipto karalių (690-664 m. prieš Kristų).
3Iz 37,16: Asirai didžiuojasi savimi, o Hezekijas skelbia Dievą kaip visų žemės tautų Viešpatį.
4Iz 37,30: ... ženklas: arba priežodžiu tapęs posakis Gerovė lydi nelaimę, arba patvirtina, kad po dvejų metų gyvenimas grįš į įprastas vėžes.
5Iz 37,36: Sancheribo kariuomenės sunaikinimą aprašo ir graikų istorikas Herodotas V a. prieš Kristų. Maro epidemiją šventasis autorius susieja su jos galutine priežastimi – Dievo angelu. Šventieji autoriai neskiria antrinių priežasčių – gamtos ir istorijos veiksnių – nuo pradinės priežasties – Dievo.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 37