BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2019 09 17 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 28

 Izaijo knyga
  
 5. Tik Viešpats gali išganyti Izraelį ir Judą
  
Iz 28

23 Atidžiai klausykitės ir išgirskite mano balsą,[i9]

atkreipkite dėmesį ir klausykitės mano žodžių:

24 Ar visą laiką artojas aria sėjai,

ar visą laiką jis purena ir akėja savo dirvą?

25 Juk kai dirva jau supurenta,

ar neberia krapo jis ir kmyno,

ar nesėja kviečių ir miežių biržės,

o pakraščiais – kitų javų?

26 Jis išmoko atlikti savo darbą,

nes Dievas jį pamokė!

27 Ir krapų nekulia dantytais volais,

ant kmynų nevolioja kuliamojo veleno,

nes krapai išbloškiami vytimi,

o kmynai nudaužomi lazda.

28 Argi javai sutrupinami kuliant? Ne!

Niekas nekulia per ilgai, –

neleidžia velenui riedėti

nei arkliams trypti, kol grūdai sutrupės.

29 Ir tai ateina iš Galybių VIEŠPATIES, –

jis nuostabus patarimais,

didingas išmintimi!

  
Išnašos:
1Iz 28,1: Efraimas: Izraelis – Šiaurinė karalystė. Jos sostinė Samarija buvo pastatyta ant kalvos. Pranašui ji atrodo lyg įtaigus išpuikos vainikas, puošiantis pasigėrusio Izraelio – Šiaurinės karalystės galvą.
2Iz 28,2: Drąsų galiūną: Asiriją.
3Iz 28,9-28,10: Žodžiai tų, kurie šaiposi iš pranašo. 10-oji eilutė pačiu savo skambesiu hebrajų kalba išreiškia pašaipą. Pamėgdžiojama tai, ką pranašas sako, tarsi jis kalbėtų kaip mikčiojantis vaikas: Zav lazav, zav lazav, kav lakav, kav lakav, ze’er šam, zeer šam. Bet 13-oje eilutėje Dievas pakartoja šiuos žodžius nepaprastai rimtai, dėdamas juos į pergalingos Asirijos kareivių burną.
4Iz 28,11: Dievas atsakys pašaipūnams ir apgins Izaiją. Svetima kalba: kalba, kuria kalbėjo Asirijos kareiviai.
5Iz 28,15: Sandora su mirtimi ir sutartis su Šeolu: sąjungos su svetimomis imperijomis – Egiptu ir Babilonija, – norint išvengti sunaikinimo. Mele radome prieglaudą... apgaulėje slėptuvę: pasitikėjimas žmonėmis bei imperijomis pasirodo apgaulingas, nes nepadeda išvengti siaubą keliančios nelaimės.
6Iz 28,16: Akmuo ZioneKertinis akmuo: tikras ir patikimas išganymo pagrindas, Izraelio atmestas Izaijo laikais, rado pilnatvę Kristaus asmenyje. Žr. Mt 21,42; Lk 20,17; Apd 4,11; Rom 9,33; 1 Pt 2,7.
7Iz 28,18: Nuožmusis tvanas: Asirijos proveržis į Judo karalystę. Žr. Iz 8,7-10.
8Iz 28,21: Perazimų kalnas... Gibeono slėnis: vietos, kur Dovydas nugalėjo filistinus. Žr. 2 Sam 5,20.25; 1 Kr 14,11.16.
9Iz 28,23-28,29: Artojo išmonė ir įgūdžiai turi savo ištaką Dieve ir atspindi Dievo elgesį su savąja tauta. Dievas elgiasi išmintingai, skirdamas dėmesį jos auklėjimui pagal savo planą istorinių aplinkybių žaizdre.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 28