BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2019 09 15 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 10

 Izaijo knyga
  
Iz 10

1 Vargas neteisingų įstatų leidėjams,

tiems, kurie rašo neteisėtus potvarkius,

2 užkirsdami skurdžiams kelią į teismą,

varžydami vargdienių teises mano tautoje,

paversdami našles savo grobiu

ir našlaičius – savo laimikiu.

3 Ką darysite bausmės dieną,

kada pražūtis ateis iš toli?

Pas ką bėgsite ieškoti pagalbos

ir kur paliksite savo turtus?

4 Belieka tik slinkti su belaisviais

arba tysoti tarp užmuštųjų.

Dėl viso to jo pyktis neatlyžo,

jo ranka vis dar pakelta!

  
Išnašos:
1Iz 10,6-10,14: Bedievė tauta: Izraelis – Šiaurinė karalystė. Dievas panaudojo Asiriją ne sunaikinti savo tautai, bet tik nubausti.
2Iz 10,9: ... Kalnoas... Damaskas: miestai, kuriuos užėmė Asirija.
3Iz 10,9: ... Kalnoas... Damaskas: miestai, kuriuos užėmė Asirija.
4Iz 10,16: ... jo rubuilius: apkūnius Asirijos karaliaus kareivius.
5Iz 10,21: Likutis sugrįš: hebrajiškai šear-jašub – nuoroda į Izaijo sūnų Šear-Jašubą. Žr. Iz 7,3.
6Iz 10,27-10,32: Poetiškai aprašomas asirų kariuomenės žygis iš šiaurės per Judo karalystę iki pat Jeruzalės vartų.
7Iz 10,32-10,34: Priešui tikintis greit užimti Jeruzalę, Dievas įsikiša ir sunaikina jo kariuomenę.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 10